HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Fabriksaterställning (1)
Factory reset
Gränssnitt (2)
Interface selection
Arbetsläge inställning (4)
Working mode setting
Ljud (7)
Sound
Typer av läskoder (30)
Types of read codes
Prefix (158)
Prefix
Ändelse (158)
Suffix
FabriksaterställningVälj
Fabriksåterställning
Factory reset
GränssnittVälj
USB HID-tangentbord
USB HID Keyboard
USB Virtual RS232
USB Virtual RS232
Arbetsläge inställningVälj
Real-läge
Real mode
Lagringsläge
Storage mode
Överför data från minnet
Upload data from memory
Batteri status
Battery status
LjudVälj
Hög volym
High volume
Medelvolym
Middle volume
Låg volym
Low volume
Stäng volymen
Mute volume
Hög ton
High tone
Mellanton
Middle tone
Låg ton
Low tone
Typer av läskoderVälj
Aktivera Ean-13
Enable Ean-13
Inaktivera Ean-13
Disable Ean-13
Aktivera Ean-8
Enable Ean-8
Inaktivera Ean-8
Disable Ean-8
Aktivera Upc-a
Enable Upc-a
Inaktivera Upc-a
Disable Upc-a
Aktivera Upc-e
Enable Upc-e
Inaktivera Upc-e
Disable Upc-e
Aktivera Code 128 c
Enable Code 128 c
Inaktivera Code 128 c
Disable Code 128 c
Aktivera Code 39
Enable Code 39
Inaktivera Code 39
Disable Code 39
Aktivera Code 93
Enable Code 93
Inaktivera Code 93
Disable Code 93
Aktivera Code 11
Enable Code 11
Inaktivera Code 11
Disable Code 11
Aktivera Ean-128
Enable Ean-128
Inaktivera Ean-128
Disable Ean-128
Aktivera Interleaved25
Enable Interleaved25
Inaktivera Interleaved25
Disable Interleaved25
Aktivera Industrial25
Enable Industrial25
Inaktivera Industrial25
Disable Industrial25
Aktivera Matrix25
Enable Matrix25
Inaktivera Matrix25
Disable Matrix25
Aktivera Codabar
Enable Codabar
Inaktivera Codabar
Disable Codabar
Aktivera MSI
Enable MSI
Inaktivera MSI
Disable MSI
Aktivera UK
Enable UK
Inaktivera UK
Disable UK
PrefixVälj
Dölj prefixet
Hide Prefix
Lägg till Null Prefix PS2/USB
Add Null Prefix PS2/USB
Lägg till Up Prefix PS2/USB
Add Up Prefix PS2/USB
Lägg till Down Prefix PS2/USB
Add Down Prefix PS2/USB
Lägg till Left Prefix PS2/USB
Add Left Prefix PS2/USB
Lägg till Right Prefix PS2/USB
Add Right Prefix PS2/USB
Lägg till PgUp Prefix PS2/USB
Add PgUp Prefix PS2/USB
Lägg till PgDn Prefix PS2/USB
Add PgDn Prefix PS2/USB
Lägg till Bs Prefix PS2/USB
Add Bs Prefix PS2/USB
Lägg till Tab Prefix PS2/USB
Add Tab Prefix PS2/USB
Lägg till Home Prefix PS2/USB
Add Home Prefix PS2/USB
Lägg till End Prefix PS2/USB
Add End Prefix PS2/USB
Lägg till Enter Prefix PS2/USB
Add Enter Prefix PS2/USB
Lägg till Insert Prefix PS2/USB
Add Insert Prefix PS2/USB
Lägg till Delete Prefix PS2/USB
Add Delete Prefix PS2/USB
Lägg till F1 Prefix PS2/USB
Add F1 Prefix PS2/USB
Lägg till F2 Prefix PS2/USB
Add F2 Prefix PS2/USB
Lägg till F3 Prefix PS2/USB
Add F3 Prefix PS2/USB
Lägg till F4 Prefix PS2/USB
Add F4 Prefix PS2/USB
Lägg till F5 Prefix PS2/USB
Add F5 Prefix PS2/USB
Lägg till F6 Prefix PS2/USB
Add F6 Prefix PS2/USB
Lägg till F7 Prefix PS2/USB
Add F7 Prefix PS2/USB
Lägg till F8 Prefix PS2/USB
Add F8 Prefix PS2/USB
Lägg till F9 Prefix PS2/USB
Add F9 Prefix PS2/USB
Lägg till F10 Prefix PS2/USB
Add F10 Prefix PS2/USB
Lägg till Esc Prefix PS2/USB
Add Esc Prefix PS2/USB
Lägg till F11 Prefix PS2/USB
Add F11 Prefix PS2/USB
Lägg till F12 Prefix PS2/USB
Add F12 Prefix PS2/USB
Lägg till Ctrl+ Prefix PS2/USB
Add Ctrl+ Prefix PS2/USB
Lägg till Alt+ Prefix PS2/USB
Add Alt+ Prefix PS2/USB
Lägg till NUL Prefix RS232
Add NUL Prefix RS232
Lägg till SOX Prefix RS232
Add SOX Prefix RS232
Lägg till STX Prefix RS232
Add STX Prefix RS232
Lägg till TEX Prefix RS232
Add TEX Prefix RS232
Lägg till EOT Prefix RS232
Add EOT Prefix RS232
Lägg till ENQ Prefix RS232
Add ENQ Prefix RS232
Lägg till ACK Prefix RS232
Add ACK Prefix RS232
Lägg till BEL Prefix RS232
Add BEL Prefix RS232
Lägg till BS Prefix RS232
Add BS Prefix RS232
Lägg till HT Prefix RS232
Add HT Prefix RS232
Lägg till LF Prefix RS232
Add LF Prefix RS232
Lägg till VT Prefix RS232
Add VT Prefix RS232
Lägg till FF Prefix RS232
Add FF Prefix RS232
Lägg till CR Prefix RS232
Add CR Prefix RS232
Lägg till SO Prefix RS232
Add SO Prefix RS232
Lägg till SI Prefix RS232
Add SI Prefix RS232
Lägg till DLE Prefix RS232
Add DLE Prefix RS232
Lägg till DC1 Prefix RS232
Add DC1 Prefix RS232
Lägg till DC2 Prefix RS232
Add DC2 Prefix RS232
Lägg till DC3 Prefix RS232
Add DC3 Prefix RS232
Lägg till DC4 Prefix RS232
Add DC4 Prefix RS232
Lägg till NAK Prefix RS232
Add NAK Prefix RS232
Lägg till SYN Prefix RS232
Add SYN Prefix RS232
Lägg till ETB Prefix RS232
Add ETB Prefix RS232
Lägg till CAN Prefix RS232
Add CAN Prefix RS232
Lägg till EM Prefix RS232
Add EM Prefix RS232
Lägg till SUB Prefix RS232
Add SUB Prefix RS232
Lägg till ESC Prefix RS232
Add ESC Prefix RS232
Lägg till FS Prefix RS232
Add FS Prefix RS232
Lägg till GS Prefix RS232
Add GS Prefix RS232
Lägg till RS Prefix RS232
Add RS Prefix RS232
Lägg till US Prefix RS232
Add US Prefix RS232
Lägg till SP Prefix
Add SP Prefix
Lägg till ! Prefix
Add ! Prefix
Lägg till " Prefix
Add " Prefix
Lägg till # Prefix
Add # Prefix
Lägg till $ Prefix
Add $ Prefix
Lägg till % Prefix
Add % Prefix
Lägg till & Prefix
Add & Prefix
Lägg till ' Prefix
Add ' Prefix
Lägg till ( Prefix
Add ( Prefix
Lägg till ) Prefix
Add ) Prefix
Lägg till * Prefix
Add * Prefix
Lägg till + Prefix
Add + Prefix
Lägg till , Prefix
Add , Prefix
Lägg till - Prefix
Add - Prefix
Lägg till . Prefix
Add . Prefix
Lägg till / Prefix
Add / Prefix
Lägg till 0 Prefix
Add 0 Prefix
Lägg till 1 Prefix
Add 1 Prefix
Lägg till 2 Prefix
Add 2 Prefix
Lägg till 3 Prefix
Add 3 Prefix
Lägg till 4 Prefix
Add 4 Prefix
Lägg till 5 Prefix
Add 5 Prefix
Lägg till 6 Prefix
Add 6 Prefix
Lägg till 7 Prefix
Add 7 Prefix
Lägg till 8 Prefix
Add 8 Prefix
Lägg till 9 Prefix
Add 9 Prefix
Lägg till : Prefix
Add : Prefix
Lägg till ; Prefix
Add ; Prefix
Lägg till < Prefix
Add < Prefix
Lägg till = Prefix
Add = Prefix
Lägg till > Prefix
Add > Prefix
Lägg till ? Prefix
Add ? Prefix
Lägg till @ Prefix
Add @ Prefix
Lägg till A Prefix
Add A Prefix
Lägg till B Prefix
Add B Prefix
Lägg till C Prefix
Add C Prefix
Lägg till D Prefix
Add D Prefix
Lägg till E Prefix
Add E Prefix
Lägg till F Prefix
Add F Prefix
Lägg till G Prefix
Add G Prefix
Lägg till H Prefix
Add H Prefix
Lägg till I Prefix
Add I Prefix
Lägg till J Prefix
Add J Prefix
Lägg till K Prefix
Add K Prefix
Lägg till L Prefix
Add L Prefix
Lägg till M Prefix
Add M Prefix
Lägg till N Prefix
Add N Prefix
Lägg till O Prefix
Add O Prefix
Lägg till P Prefix
Add P Prefix
Lägg till Q Prefix
Add Q Prefix
Lägg till R Prefix
Add R Prefix
Lägg till S Prefix
Add S Prefix
Lägg till T Prefix
Add T Prefix
Lägg till U Prefix
Add U Prefix
Lägg till V Prefix
Add V Prefix
Lägg till W Prefix
Add W Prefix
Lägg till X Prefix
Add X Prefix
Lägg till Y Prefix
Add Y Prefix
Lägg till Z Prefix
Add Z Prefix
Lägg till [ Prefix
Add [ Prefix
Lägg till \ Prefix
Add \ Prefix
Lägg till ] Prefix
Add ] Prefix
Lägg till ^ Prefix
Add ^ Prefix
Lägg till _ Prefix
Add _ Prefix
Lägg till ` Prefix
Add ` Prefix
Lägg till a Prefix
Add a Prefix
Lägg till b Prefix
Add b Prefix
Lägg till c Prefix
Add c Prefix
Lägg till d Prefix
Add d Prefix
Lägg till e Prefix
Add e Prefix
Lägg till f Prefix
Add f Prefix
Lägg till g Prefix
Add g Prefix
Lägg till h Prefix
Add h Prefix
Lägg till i Prefix
Add i Prefix
Lägg till j Prefix
Add j Prefix
Lägg till k Prefix
Add k Prefix
Lägg till l Prefix
Add l Prefix
Lägg till m Prefix
Add m Prefix
Lägg till n Prefix
Add n Prefix
Lägg till o Prefix
Add o Prefix
Lägg till p Prefix
Add p Prefix
Lägg till q Prefix
Add q Prefix
Lägg till r Prefix
Add r Prefix
Lägg till s Prefix
Add s Prefix
Lägg till t Prefix
Add t Prefix
Lägg till u Prefix
Add u Prefix
Lägg till v Prefix
Add v Prefix
Lägg till w Prefix
Add w Prefix
Lägg till x Prefix
Add x Prefix
Lägg till y Prefix
Add y Prefix
Lägg till z Prefix
Add z Prefix
Lägg till { Prefix
Add { Prefix
Lägg till | Prefix
Add | Prefix
Lägg till } Prefix
Add } Prefix
Lägg till ~ Prefix
Add ~ Prefix
Lägg till DEL Prefix
Add DEL Prefix
ÄndelseVälj
Lägg till Null Ändelse PS2/USB
Add Null Suffix PS2/USB
Lägg till Up Ändelse PS2/USB
Add Up Suffix PS2/USB
Lägg till Down Ändelse PS2/USB
Add Down Suffix PS2/USB
Lägg till Left Ändelse PS2/USB
Add Left Suffix PS2/USB
Lägg till Right Ändelse PS2/USB
Add Right Suffix PS2/USB
Lägg till PgUp Ändelse PS2/USB
Add PgUp Suffix PS2/USB
Lägg till PgDn Ändelse PS2/USB
Add PgDn Suffix PS2/USB
Lägg till Bs Ändelse PS2/USB
Add Bs Suffix PS2/USB
Lägg till Tab Ändelse PS2/USB
Add Tab Suffix PS2/USB
Lägg till Home Ändelse PS2/USB
Add Home Suffix PS2/USB
Lägg till End Ändelse PS2/USB
Add End Suffix PS2/USB
Lägg till Enter Ändelse PS2/USB
Add Enter Suffix PS2/USB
Lägg till Insert Ändelse PS2/USB
Add Insert Suffix PS2/USB
Lägg till Delete Ändelse PS2/USB
Add Delete Suffix PS2/USB
Lägg till F1 Ändelse PS2/USB
Add F1 Suffix PS2/USB
Lägg till F2 Ändelse PS2/USB
Add F2 Suffix PS2/USB
Lägg till F3 Ändelse PS2/USB
Add F3 Suffix PS2/USB
Lägg till F4 Ändelse PS2/USB
Add F4 Suffix PS2/USB
Lägg till F5 Ändelse PS2/USB
Add F5 Suffix PS2/USB
Lägg till F6 Ändelse PS2/USB
Add F6 Suffix PS2/USB
Lägg till F7 Ändelse PS2/USB
Add F7 Suffix PS2/USB
Lägg till F8 Ändelse PS2/USB
Add F8 Suffix PS2/USB
Lägg till F9 Ändelse PS2/USB
Add F9 Suffix PS2/USB
Lägg till F10 Ändelse PS2/USB
Add F10 Suffix PS2/USB
Lägg till Esc Ändelse PS2/USB
Add Esc Suffix PS2/USB
Lägg till F11 Ändelse PS2/USB
Add F11 Suffix PS2/USB
Lägg till F12 Ändelse PS2/USB
Add F12 Suffix PS2/USB
Lägg till Ctrl+ Ändelse PS2/USB
Add Ctrl+ Suffix PS2/USB
Lägg till Alt+ Ändelse PS2/USB
Add Alt+ Suffix PS2/USB
Lägg till NUL Ändelse RS232
Add NUL Suffix RS232
Lägg till SOX Ändelse RS232
Add SOX Suffix RS232
Lägg till STX Ändelse RS232
Add STX Suffix RS232
Lägg till TEX Ändelse RS232
Add TEX Suffix RS232
Lägg till EOT Ändelse RS232
Add EOT Suffix RS232
Lägg till ENQ Ändelse RS232
Add ENQ Suffix RS232
Lägg till ACK Ändelse RS232
Add ACK Suffix RS232
Lägg till BEL Ändelse RS232
Add BEL Suffix RS232
Lägg till BS Ändelse RS232
Add BS Suffix RS232
Lägg till HT Ändelse RS232
Add HT Suffix RS232
Lägg till LF Ändelse RS232
Add LF Suffix RS232
Lägg till VT Ändelse RS232
Add VT Suffix RS232
Lägg till FF Ändelse RS232
Add FF Suffix RS232
Lägg till CR Ändelse RS232
Add CR Suffix RS232
Lägg till SO Ändelse RS232
Add SO Suffix RS232
Lägg till SI Ändelse RS232
Add SI Suffix RS232
Lägg till DLE Ändelse RS232
Add DLE Suffix RS232
Lägg till DC1 Ändelse RS232
Add DC1 Suffix RS232
Lägg till DC2 Ändelse RS232
Add DC2 Suffix RS232
Lägg till DC3 Ändelse RS232
Add DC3 Suffix RS232
Lägg till DC4 Ändelse RS232
Add DC4 Suffix RS232
Lägg till NAK Ändelse RS232
Add NAK Suffix RS232
Lägg till SYN Ändelse RS232
Add SYN Suffix RS232
Lägg till ETB Ändelse RS232
Add ETB Suffix RS232
Lägg till CAN Ändelse RS232
Add CAN Suffix RS232
Lägg till EM Ändelse RS232
Add EM Suffix RS232
Lägg till SUB Ändelse RS232
Add SUB Suffix RS232
Lägg till ESC Ändelse RS232
Add ESC Suffix RS232
Lägg till FS Ändelse RS232
Add FS Suffix RS232
Lägg till GS Ändelse RS232
Add GS Suffix RS232
Lägg till RS Ändelse RS232
Add RS Suffix RS232
Lägg till US Ändelse RS232
Add US Suffix RS232
Lägg till SP Ändelse
Add SP Suffix
Lägg till ! Ändelse
Add ! Suffix
Lägg till " Ändelse
Add " Suffix
Lägg till # Ändelse
Add # Suffix
Lägg till $ Ändelse
Add $ Suffix
Lägg till % Ändelse
Add % Suffix
Lägg till & Ändelse
Add & Suffix
Lägg till ' Ändelse
Add ' Suffix
Lägg till ( Ändelse
Add ( Suffix
Lägg till ) Ändelse
Add ) Suffix
Lägg till * Ändelse
Add * Suffix
Lägg till + Ändelse
Add + Suffix
Lägg till , Ändelse
Add , Suffix
Lägg till - Ändelse
Add - Suffix
Lägg till . Ändelse
Add . Suffix
Lägg till / Ändelse
Add / Suffix
Lägg till 0 Ändelse
Add 0 Suffix
Lägg till 1 Ändelse
Add 1 Suffix
Lägg till 2 Ändelse
Add 2 Suffix
Lägg till 3 Ändelse
Add 3 Suffix
Lägg till 4 Ändelse
Add 4 Suffix
Lägg till 5 Ändelse
Add 5 Suffix
Lägg till 6 Ändelse
Add 6 Suffix
Lägg till 7 Ändelse
Add 7 Suffix
Lägg till 8 Ändelse
Add 8 Suffix
Lägg till 9 Ändelse
Add 9 Suffix
Lägg till : Ändelse
Add : Suffix
Lägg till ; Ändelse
Add ; Suffix
Lägg till < Ändelse
Add < Suffix
Lägg till = Ändelse
Add = Suffix
Lägg till > Ändelse
Add > Suffix
Lägg till ? Ändelse
Add ? Suffix
Lägg till @ Ändelse
Add @ Suffix
Lägg till A Ändelse
Add A Suffix
Lägg till B Ändelse
Add B Suffix
Lägg till C Ändelse
Add C Suffix
Lägg till D Ändelse
Add D Suffix
Lägg till E Ändelse
Add E Suffix
Lägg till F Ändelse
Add F Suffix
Lägg till G Ändelse
Add G Suffix
Lägg till H Ändelse
Add H Suffix
Lägg till I Ändelse
Add I Suffix
Lägg till J Ändelse
Add J Suffix
Lägg till K Ändelse
Add K Suffix
Lägg till L Ändelse
Add L Suffix
Lägg till M Ändelse
Add M Suffix
Lägg till N Ändelse
Add N Suffix
Lägg till O Ändelse
Add O Suffix
Lägg till P Ändelse
Add P Suffix
Lägg till Q Ändelse
Add Q Suffix
Lägg till R Ändelse
Add R Suffix
Lägg till S Ändelse
Add S Suffix
Lägg till T Ändelse
Add T Suffix
Lägg till U Ändelse
Add U Suffix
Lägg till V Ändelse
Add V Suffix
Lägg till W Ändelse
Add W Suffix
Lägg till X Ändelse
Add X Suffix
Lägg till Y Ändelse
Add Y Suffix
Lägg till Z Ändelse
Add Z Suffix
Lägg till [ Ändelse
Add [ Suffix
Lägg till \ Ändelse
Add \ Suffix
Lägg till ] Ändelse
Add ] Suffix
Lägg till ^ Ändelse
Add ^ Suffix
Lägg till _ Ändelse
Add _ Suffix
Lägg till ` Ändelse
Add ` Suffix
Lägg till a Ändelse
Add a Suffix
Lägg till b Ändelse
Add b Suffix
Lägg till c Ändelse
Add c Suffix
Lägg till d Ändelse
Add d Suffix
Lägg till e Ändelse
Add e Suffix
Lägg till f Ändelse
Add f Suffix
Lägg till g Ändelse
Add g Suffix
Lägg till h Ändelse
Add h Suffix
Lägg till i Ändelse
Add i Suffix
Lägg till j Ändelse
Add j Suffix
Lägg till k Ändelse
Add k Suffix
Lägg till l Ändelse
Add l Suffix
Lägg till m Ändelse
Add m Suffix
Lägg till n Ändelse
Add n Suffix
Lägg till o Ändelse
Add o Suffix
Lägg till p Ändelse
Add p Suffix
Lägg till q Ändelse
Add q Suffix
Lägg till r Ändelse
Add r Suffix
Lägg till s Ändelse
Add s Suffix
Lägg till t Ändelse
Add t Suffix
Lägg till u Ändelse
Add u Suffix
Lägg till v Ändelse
Add v Suffix
Lägg till w Ändelse
Add w Suffix
Lägg till x Ändelse
Add x Suffix
Lägg till y Ändelse
Add y Suffix
Lägg till z Ändelse
Add z Suffix
Lägg till { Ändelse
Add { Suffix
Lägg till | Ändelse
Add | Suffix
Lägg till } Ändelse
Add } Suffix
Lägg till ~ Ändelse
Add ~ Suffix
Lägg till DEL Ändelse
Add DEL Suffix
Dölj suffix
Hide Suffix