HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Fabriksaterställning (1)
Factory reset
Gränssnitt (3)
Interface selection
Arbetsläge inställning (5)
Working mode setting
Typer av läskoder (26)
Types of read codes
Ändelse (2)
Suffix
FabriksaterställningVälj
Fabriksåterställning
Factory reset
GränssnittVälj
Aktivera SPP
Enable SPP
Aktivera HID
Enable HID
Aktivera Auto identification
Enable Auto identification
Arbetsläge inställningVälj
Real-läge
Real mode
Lagringsläge
Storage mode
Överför data från minnet
Upload data from memory
Mängden data i minnet
Amount of data in memory
Minnesrengöring
Memory cleaning
Typer av läskoderVälj
Aktivera Codabar
Enable Codabar
Inaktivera Codabar
Disable Codabar
Aktivera Industrial25
Enable Industrial25
Inaktivera Industrial25
Disable Industrial25
Aktivera Interleaved25
Enable Interleaved25
Inaktivera Interleaved25
Disable Interleaved25
Aktivera Matrix25
Enable Matrix25
Inaktivera Matrix25
Disable Matrix25
Aktivera Standard25
Enable Standard25
Inaktivera Standard25
Disable Standard25
Aktivera Code39
Enable Code39
Inaktivera Code39
Disable Code39
Aktivera Code93
Enable Code93
Inaktivera Code93
Disable Code93
Aktivera Code128
Enable Code128
Inaktivera Code128
Disable Code128
Aktivera EAN-8
Enable EAN-8
Inaktivera EAN-8
Disable EAN-8
Aktivera EAN-13
Enable EAN-13
Inaktivera EAN-13
Disable EAN-13
Aktivera UPC-E
Enable UPC-E
Inaktivera UPC-E
Disable UPC-E
Aktivera MSI
Enable MSI
Inaktivera MSI
Disable MSI
Aktivera Code11
Enable Code11
Inaktivera Code11
Disable Code11
ÄndelseVälj
Lägg till Enter som suffix
Add Enter as suffix
Ta bort Ange som suffix
Delete Enter as suffix