HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Fabriksaterställning (1)
Factory reset
Gränssnitt (1)
Interface selection
RS232 gränssnittskonfiguration (2)
RS232 interface configuration
Skanningslägen (2)
Scanning modes
Ljud (2)
Sound
Ändelse (2)
Suffix
FabriksaterställningVälj
Fabriksåterställning
Factory reset
GränssnittVälj
Gränssnitt USB Virtual COM
Interface USB Virtual COM
RS232 gränssnittskonfigurationVälj
Baudhastighet 115200 bitar
Baud rate 115200 bits
Baudhastighet 9600 bitar
Baud rate 9600 bits
SkanningslägenVälj
Kontinuerligt läge på
Continuous mode on
Manuellt läge
Manual mode
LjudVälj
Ljud på
Sound on
Ljud av
Sound off
ÄndelseVälj
Lägg till Enter Ändelse
Add Enter Suffix
Avbryt Ange
Cancel Enter