HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Fabriksaterställning (1)
Factory reset
Skanningslägen (5)
Scanning modes
Ljud (5)
Sound
Typer av läskoder (48)
Types of read codes
Prefix (159)
Prefix
Ändelse (159)
Suffix
FabriksaterställningVälj
Fabriksåterställning
Factory reset
SkanningslägenVälj
Manuellt läge
Manual mode
Manuell läge 2
Manual mode 2
Manuell läge 3
Manual mode 3
Kontinuerligt läge
Continuous mode
Kontinuerligt läge 2
Continuous mode 2
LjudVälj
Ljud på
Sound on
Ljud av
Sound off
Låg volym
Low volume
Medium volym
Medium volume
Hög volym
High volume
Typer av läskoderVälj
Aktivera read 2D codes
Enable read 2D codes
Inaktivera read 2D codes
Disable read 2D codes
Aktivera UPC-A
Enable UPC-A
Inaktivera UPC-A
Disable UPC-A
Aktivera UPC-E
Enable UPC-E
Inaktivera UPC-E
Disable UPC-E
Aktivera EAN-13
Enable EAN-13
Inaktivera EAN-13
Disable EAN-13
Aktivera EAN-8
Enable EAN-8
Inaktivera EAN-8
Disable EAN-8
Aktivera Code39
Enable Code39
Inaktivera Code39
Disable Code39
Aktivera Code39 full ASCII
Enable Code39 full ASCII
Inaktivera Code39 full ASCII
Disable Code39 full ASCII
Aktivera Interleaved 2of5
Enable Interleaved 2of5
Inaktivera Interleaved 2of5
Disable Interleaved 2of5
Aktivera Industrial 2of5
Enable Industrial 2of5
Inaktivera Industrial 2of5
Disable Industrial 2of5
Aktivera Matrix25
Enable Matrix25
Inaktivera Matrix25
Disable Matrix25
Aktivera Codabar
Enable Codabar
Inaktivera Codabar
Disable Codabar
Aktivera Code128
Enable Code128
Inaktivera Code128
Disable Code128
Aktivera ISBT128
Enable ISBT128
Inaktivera ISBT128
Disable ISBT128
Aktivera Code93
Enable Code93
Inaktivera Code93
Disable Code93
Aktivera Code11
Enable Code11
Inaktivera Code11
Disable Code11
Aktivera MSI
Enable MSI
Inaktivera MSI
Disable MSI
Aktivera UK
Enable UK
Inaktivera UK
Disable UK
Aktivera Ean-128
Enable Ean-128
Inaktivera Ean-128
Disable Ean-128
Aktivera Databar
Enable Databar
Inaktivera Databar
Disable Databar
Aktivera PDF417
Enable PDF417
Inaktivera PDF417
Disable PDF417
Aktivera MicroPDF417
Enable MicroPDF417
Inaktivera MicroPDF417
Disable MicroPDF417
Aktivera QR
Enable QR
Inaktivera QR
Disable QR
Aktivera DataMatrix
Enable DataMatrix
Inaktivera DataMatrix
Disable DataMatrix
Aktivera Aztec
Enable Aztec
Inaktivera Aztec
Disable Aztec
PrefixVälj
Aktivera Prefix
Enable Prefix
Inaktivera Prefix
Disable Prefix
Lägg till Null Prefix USB
Add Null Prefix USB
Lägg till Up Prefix USB
Add Up Prefix USB
Lägg till Down Prefix USB
Add Down Prefix USB
Lägg till Left Prefix USB
Add Left Prefix USB
Lägg till Right Prefix USB
Add Right Prefix USB
Lägg till PgUp Prefix USB
Add PgUp Prefix USB
Lägg till PgDn Prefix USB
Add PgDn Prefix USB
Lägg till Bs Prefix USB
Add Bs Prefix USB
Lägg till Tab Prefix USB
Add Tab Prefix USB
Lägg till Home Prefix USB
Add Home Prefix USB
Lägg till End Prefix USB
Add End Prefix USB
Lägg till Enter Prefix USB
Add Enter Prefix USB
Lägg till Insert Prefix USB
Add Insert Prefix USB
Lägg till Delete Prefix USB
Add Delete Prefix USB
Lägg till F1 Prefix USB
Add F1 Prefix USB
Lägg till F2 Prefix USB
Add F2 Prefix USB
Lägg till F3 Prefix USB
Add F3 Prefix USB
Lägg till F4 Prefix USB
Add F4 Prefix USB
Lägg till F5 Prefix USB
Add F5 Prefix USB
Lägg till F6 Prefix USB
Add F6 Prefix USB
Lägg till F7 Prefix USB
Add F7 Prefix USB
Lägg till F8 Prefix USB
Add F8 Prefix USB
Lägg till F9 Prefix USB
Add F9 Prefix USB
Lägg till F10 Prefix USB
Add F10 Prefix USB
Lägg till Esc Prefix USB
Add Esc Prefix USB
Lägg till F11 Prefix USB
Add F11 Prefix USB
Lägg till F12 Prefix USB
Add F12 Prefix USB
Lägg till Ctrl+ Prefix USB
Add Ctrl+ Prefix USB
Lägg till Alt+ Prefix USB
Add Alt+ Prefix USB
Lägg till NUL Prefix RS232
Add NUL Prefix RS232
Lägg till SOX Prefix RS232
Add SOX Prefix RS232
Lägg till STX Prefix RS232
Add STX Prefix RS232
Lägg till TEX Prefix RS232
Add TEX Prefix RS232
Lägg till EOT Prefix RS232
Add EOT Prefix RS232
Lägg till ENQ Prefix RS232
Add ENQ Prefix RS232
Lägg till ACK Prefix RS232
Add ACK Prefix RS232
Lägg till BEL Prefix RS232
Add BEL Prefix RS232
Lägg till BS Prefix RS232
Add BS Prefix RS232
Lägg till HT Prefix RS232
Add HT Prefix RS232
Lägg till LF Prefix RS232
Add LF Prefix RS232
Lägg till VT Prefix RS232
Add VT Prefix RS232
Lägg till FF Prefix RS232
Add FF Prefix RS232
Lägg till CR Prefix RS232
Add CR Prefix RS232
Lägg till SO Prefix RS232
Add SO Prefix RS232
Lägg till SI Prefix RS232
Add SI Prefix RS232
Lägg till DLE Prefix RS232
Add DLE Prefix RS232
Lägg till DC1 Prefix RS232
Add DC1 Prefix RS232
Lägg till DC2 Prefix RS232
Add DC2 Prefix RS232
Lägg till DC3 Prefix RS232
Add DC3 Prefix RS232
Lägg till DC4 Prefix RS232
Add DC4 Prefix RS232
Lägg till NAK Prefix RS232
Add NAK Prefix RS232
Lägg till SYN Prefix RS232
Add SYN Prefix RS232
Lägg till ETB Prefix RS232
Add ETB Prefix RS232
Lägg till CAN Prefix RS232
Add CAN Prefix RS232
Lägg till EM Prefix RS232
Add EM Prefix RS232
Lägg till SUB Prefix RS232
Add SUB Prefix RS232
Lägg till ESC Prefix RS232
Add ESC Prefix RS232
Lägg till FS Prefix RS232
Add FS Prefix RS232
Lägg till GS Prefix RS232
Add GS Prefix RS232
Lägg till RS Prefix RS232
Add RS Prefix RS232
Lägg till US Prefix RS232
Add US Prefix RS232
Lägg till SP Prefix
Add SP Prefix
Lägg till ! Prefix
Add ! Prefix
Lägg till " Prefix
Add " Prefix
Lägg till # Prefix
Add # Prefix
Lägg till $ Prefix
Add $ Prefix
Lägg till % Prefix
Add % Prefix
Lägg till & Prefix
Add & Prefix
Lägg till ' Prefix
Add ' Prefix
Lägg till ( Prefix
Add ( Prefix
Lägg till ) Prefix
Add ) Prefix
Lägg till * Prefix
Add * Prefix
Lägg till + Prefix
Add + Prefix
Lägg till , Prefix
Add , Prefix
Lägg till - Prefix
Add - Prefix
Lägg till . Prefix
Add . Prefix
Lägg till / Prefix
Add / Prefix
Lägg till 0 Prefix
Add 0 Prefix
Lägg till 1 Prefix
Add 1 Prefix
Lägg till 2 Prefix
Add 2 Prefix
Lägg till 3 Prefix
Add 3 Prefix
Lägg till 4 Prefix
Add 4 Prefix
Lägg till 5 Prefix
Add 5 Prefix
Lägg till 6 Prefix
Add 6 Prefix
Lägg till 7 Prefix
Add 7 Prefix
Lägg till 8 Prefix
Add 8 Prefix
Lägg till 9 Prefix
Add 9 Prefix
Lägg till : Prefix
Add : Prefix
Lägg till ; Prefix
Add ; Prefix
Lägg till < Prefix
Add < Prefix
Lägg till = Prefix
Add = Prefix
Lägg till > Prefix
Add > Prefix
Lägg till ? Prefix
Add ? Prefix
Lägg till @ Prefix
Add @ Prefix
Lägg till A Prefix
Add A Prefix
Lägg till B Prefix
Add B Prefix
Lägg till C Prefix
Add C Prefix
Lägg till D Prefix
Add D Prefix
Lägg till E Prefix
Add E Prefix
Lägg till F Prefix
Add F Prefix
Lägg till G Prefix
Add G Prefix
Lägg till H Prefix
Add H Prefix
Lägg till I Prefix
Add I Prefix
Lägg till J Prefix
Add J Prefix
Lägg till K Prefix
Add K Prefix
Lägg till L Prefix
Add L Prefix
Lägg till M Prefix
Add M Prefix
Lägg till N Prefix
Add N Prefix
Lägg till O Prefix
Add O Prefix
Lägg till P Prefix
Add P Prefix
Lägg till Q Prefix
Add Q Prefix
Lägg till R Prefix
Add R Prefix
Lägg till S Prefix
Add S Prefix
Lägg till T Prefix
Add T Prefix
Lägg till U Prefix
Add U Prefix
Lägg till V Prefix
Add V Prefix
Lägg till W Prefix
Add W Prefix
Lägg till X Prefix
Add X Prefix
Lägg till Y Prefix
Add Y Prefix
Lägg till Z Prefix
Add Z Prefix
Lägg till [ Prefix
Add [ Prefix
Lägg till \ Prefix
Add \ Prefix
Lägg till ] Prefix
Add ] Prefix
Lägg till ^ Prefix
Add ^ Prefix
Lägg till _ Prefix
Add _ Prefix
Lägg till ` Prefix
Add ` Prefix
Lägg till a Prefix
Add a Prefix
Lägg till b Prefix
Add b Prefix
Lägg till c Prefix
Add c Prefix
Lägg till d Prefix
Add d Prefix
Lägg till e Prefix
Add e Prefix
Lägg till f Prefix
Add f Prefix
Lägg till g Prefix
Add g Prefix
Lägg till h Prefix
Add h Prefix
Lägg till i Prefix
Add i Prefix
Lägg till j Prefix
Add j Prefix
Lägg till k Prefix
Add k Prefix
Lägg till l Prefix
Add l Prefix
Lägg till m Prefix
Add m Prefix
Lägg till n Prefix
Add n Prefix
Lägg till o Prefix
Add o Prefix
Lägg till p Prefix
Add p Prefix
Lägg till q Prefix
Add q Prefix
Lägg till r Prefix
Add r Prefix
Lägg till s Prefix
Add s Prefix
Lägg till t Prefix
Add t Prefix
Lägg till u Prefix
Add u Prefix
Lägg till v Prefix
Add v Prefix
Lägg till w Prefix
Add w Prefix
Lägg till x Prefix
Add x Prefix
Lägg till y Prefix
Add y Prefix
Lägg till z Prefix
Add z Prefix
Lägg till { Prefix
Add { Prefix
Lägg till | Prefix
Add | Prefix
Lägg till } Prefix
Add } Prefix
Lägg till ~ Prefix
Add ~ Prefix
Lägg till DEL Prefix
Add DEL Prefix
ÄndelseVälj
Aktivera Suffix
Enable Suffix
Inaktivera Suffix
Disable Suffix
Lägg till Null Ändelse USB
Add Null Suffix USB
Lägg till Up Ändelse USB
Add Up Suffix USB
Lägg till Down Ändelse USB
Add Down Suffix USB
Lägg till Left Ändelse USB
Add Left Suffix USB
Lägg till Right Ändelse USB
Add Right Suffix USB
Lägg till PgUp Ändelse USB
Add PgUp Suffix USB
Lägg till PgDn Ändelse USB
Add PgDn Suffix USB
Lägg till Bs Ändelse USB
Add Bs Suffix USB
Lägg till Tab Ändelse USB
Add Tab Suffix USB
Lägg till Home Ändelse USB
Add Home Suffix USB
Lägg till End Ändelse USB
Add End Suffix USB
Lägg till Enter Ändelse USB
Add Enter Suffix USB
Lägg till Insert Ändelse USB
Add Insert Suffix USB
Lägg till Delete Ändelse USB
Add Delete Suffix USB
Lägg till F1 Ändelse USB
Add F1 Suffix USB
Lägg till F2 Ändelse USB
Add F2 Suffix USB
Lägg till F3 Ändelse USB
Add F3 Suffix USB
Lägg till F4 Ändelse USB
Add F4 Suffix USB
Lägg till F5 Ändelse USB
Add F5 Suffix USB
Lägg till F6 Ändelse USB
Add F6 Suffix USB
Lägg till F7 Ändelse USB
Add F7 Suffix USB
Lägg till F8 Ändelse USB
Add F8 Suffix USB
Lägg till F9 Ändelse USB
Add F9 Suffix USB
Lägg till F10 Ändelse USB
Add F10 Suffix USB
Lägg till Esc Ändelse USB
Add Esc Suffix USB
Lägg till F11 Ändelse USB
Add F11 Suffix USB
Lägg till F12 Ändelse USB
Add F12 Suffix USB
Lägg till Ctrl+ Ändelse USB
Add Ctrl+ Suffix USB
Lägg till Alt+ Ändelse USB
Add Alt+ Suffix USB
Lägg till NUL Ändelse RS232
Add NUL Suffix RS232
Lägg till SOX Ändelse RS232
Add SOX Suffix RS232
Lägg till STX Ändelse RS232
Add STX Suffix RS232
Lägg till TEX Ändelse RS232
Add TEX Suffix RS232
Lägg till EOT Ändelse RS232
Add EOT Suffix RS232
Lägg till ENQ Ändelse RS232
Add ENQ Suffix RS232
Lägg till ACK Ändelse RS232
Add ACK Suffix RS232
Lägg till BEL Ändelse RS232
Add BEL Suffix RS232
Lägg till BS Ändelse RS232
Add BS Suffix RS232
Lägg till HT Ändelse RS232
Add HT Suffix RS232
Lägg till LF Ändelse RS232
Add LF Suffix RS232
Lägg till VT Ändelse RS232
Add VT Suffix RS232
Lägg till FF Ändelse RS232
Add FF Suffix RS232
Lägg till CR Ändelse RS232
Add CR Suffix RS232
Lägg till SO Ändelse RS232
Add SO Suffix RS232
Lägg till SI Ändelse RS232
Add SI Suffix RS232
Lägg till DLE Ändelse RS232
Add DLE Suffix RS232
Lägg till DC1 Ändelse RS232
Add DC1 Suffix RS232
Lägg till DC2 Ändelse RS232
Add DC2 Suffix RS232
Lägg till DC3 Ändelse RS232
Add DC3 Suffix RS232
Lägg till DC4 Ändelse RS232
Add DC4 Suffix RS232
Lägg till NAK Ändelse RS232
Add NAK Suffix RS232
Lägg till SYN Ändelse RS232
Add SYN Suffix RS232
Lägg till ETB Ändelse RS232
Add ETB Suffix RS232
Lägg till CAN Ändelse RS232
Add CAN Suffix RS232
Lägg till EM Ändelse RS232
Add EM Suffix RS232
Lägg till SUB Ändelse RS232
Add SUB Suffix RS232
Lägg till ESC Ändelse RS232
Add ESC Suffix RS232
Lägg till FS Ändelse RS232
Add FS Suffix RS232
Lägg till GS Ändelse RS232
Add GS Suffix RS232
Lägg till RS Ändelse RS232
Add RS Suffix RS232
Lägg till US Ändelse RS232
Add US Suffix RS232
Lägg till SP Ändelse
Add SP Suffix
Lägg till ! Ändelse
Add ! Suffix
Lägg till " Ändelse
Add " Suffix
Lägg till # Ändelse
Add # Suffix
Lägg till $ Ändelse
Add $ Suffix
Lägg till % Ändelse
Add % Suffix
Lägg till & Ändelse
Add & Suffix
Lägg till ' Ändelse
Add ' Suffix
Lägg till ( Ändelse
Add ( Suffix
Lägg till ) Ändelse
Add ) Suffix
Lägg till * Ändelse
Add * Suffix
Lägg till + Ändelse
Add + Suffix
Lägg till , Ändelse
Add , Suffix
Lägg till - Ändelse
Add - Suffix
Lägg till . Ändelse
Add . Suffix
Lägg till / Ändelse
Add / Suffix
Lägg till 0 Ändelse
Add 0 Suffix
Lägg till 1 Ändelse
Add 1 Suffix
Lägg till 2 Ändelse
Add 2 Suffix
Lägg till 3 Ändelse
Add 3 Suffix
Lägg till 4 Ändelse
Add 4 Suffix
Lägg till 5 Ändelse
Add 5 Suffix
Lägg till 6 Ändelse
Add 6 Suffix
Lägg till 7 Ändelse
Add 7 Suffix
Lägg till 8 Ändelse
Add 8 Suffix
Lägg till 9 Ändelse
Add 9 Suffix
Lägg till : Ändelse
Add : Suffix
Lägg till ; Ändelse
Add ; Suffix
Lägg till < Ändelse
Add < Suffix
Lägg till = Ändelse
Add = Suffix
Lägg till > Ändelse
Add > Suffix
Lägg till ? Ändelse
Add ? Suffix
Lägg till @ Ändelse
Add @ Suffix
Lägg till A Ändelse
Add A Suffix
Lägg till B Ändelse
Add B Suffix
Lägg till C Ändelse
Add C Suffix
Lägg till D Ändelse
Add D Suffix
Lägg till E Ändelse
Add E Suffix
Lägg till F Ändelse
Add F Suffix
Lägg till G Ändelse
Add G Suffix
Lägg till H Ändelse
Add H Suffix
Lägg till I Ändelse
Add I Suffix
Lägg till J Ändelse
Add J Suffix
Lägg till K Ändelse
Add K Suffix
Lägg till L Ändelse
Add L Suffix
Lägg till M Ändelse
Add M Suffix
Lägg till N Ändelse
Add N Suffix
Lägg till O Ändelse
Add O Suffix
Lägg till P Ändelse
Add P Suffix
Lägg till Q Ändelse
Add Q Suffix
Lägg till R Ändelse
Add R Suffix
Lägg till S Ändelse
Add S Suffix
Lägg till T Ändelse
Add T Suffix
Lägg till U Ändelse
Add U Suffix
Lägg till V Ändelse
Add V Suffix
Lägg till W Ändelse
Add W Suffix
Lägg till X Ändelse
Add X Suffix
Lägg till Y Ändelse
Add Y Suffix
Lägg till Z Ändelse
Add Z Suffix
Lägg till [ Ändelse
Add [ Suffix
Lägg till \ Ändelse
Add \ Suffix
Lägg till ] Ändelse
Add ] Suffix
Lägg till ^ Ändelse
Add ^ Suffix
Lägg till _ Ändelse
Add _ Suffix
Lägg till ` Ändelse
Add ` Suffix
Lägg till a Ändelse
Add a Suffix
Lägg till b Ändelse
Add b Suffix
Lägg till c Ändelse
Add c Suffix
Lägg till d Ändelse
Add d Suffix
Lägg till e Ändelse
Add e Suffix
Lägg till f Ändelse
Add f Suffix
Lägg till g Ändelse
Add g Suffix
Lägg till h Ändelse
Add h Suffix
Lägg till i Ändelse
Add i Suffix
Lägg till j Ändelse
Add j Suffix
Lägg till k Ändelse
Add k Suffix
Lägg till l Ändelse
Add l Suffix
Lägg till m Ändelse
Add m Suffix
Lägg till n Ändelse
Add n Suffix
Lägg till o Ändelse
Add o Suffix
Lägg till p Ändelse
Add p Suffix
Lägg till q Ändelse
Add q Suffix
Lägg till r Ändelse
Add r Suffix
Lägg till s Ändelse
Add s Suffix
Lägg till t Ändelse
Add t Suffix
Lägg till u Ändelse
Add u Suffix
Lägg till v Ändelse
Add v Suffix
Lägg till w Ändelse
Add w Suffix
Lägg till x Ändelse
Add x Suffix
Lägg till y Ändelse
Add y Suffix
Lägg till z Ändelse
Add z Suffix
Lägg till { Ändelse
Add { Suffix
Lägg till | Ändelse
Add | Suffix
Lägg till } Ändelse
Add } Suffix
Lägg till ~ Ändelse
Add ~ Suffix
Lägg till DEL Ändelse
Add DEL Suffix