HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Fabriksaterställning (1)
Factory reset
Arbetsläge inställning (5)
Working mode setting
Konfiguration av avstängningen (9)
Configuration of the shutdown
Prefix (98)
Prefix
Ändelse (99)
Suffix
FabriksaterställningVälj
Fabriksåterställning
Factory reset
Arbetsläge inställningVälj
Real-läge
Real mode
Lagringsläge
Storage mode
Uppladdning av data från minnet
Data upload from memory
Totala data
Total data
Radera data
Clear data
Konfiguration av avstängningenVälj
Sova tid efter 20 sek
Sleep time after 20 sec
Sömntid efter 30 sek
Sleep time after 30 sec
Sömntid efter 60 sek
Sleep time after 60 sec
Sömntid efter 2 min
Sleep time after 2 min
Sömntid efter 5 min
Sleep time after 5 min
Sömntid efter 10 min
Sleep time after 10 min
Sömntid efter 20 minuter
Sleep time after 20 min
Sömntid efter 8 timmar
Sleep time after 8 hour
Ingen sömn
No sleep
PrefixVälj
Visa ID som prefix
Show ID as prefix
Dölj ID som prefix
Hide ID as prefix
Dölj prefixet
Hide Prefix
Visa prefix
Show Prefix
Lägg till ! Prefix
Add ! Prefix
Lägg till " Prefix
Add " Prefix
Lägg till # Prefix
Add # Prefix
Lägg till $ Prefix
Add $ Prefix
Lägg till % Prefix
Add % Prefix
Lägg till & Prefix
Add & Prefix
Lägg till ' Prefix
Add ' Prefix
Lägg till ( Prefix
Add ( Prefix
Lägg till ) Prefix
Add ) Prefix
Lägg till * Prefix
Add * Prefix
Lägg till + Prefix
Add + Prefix
Lägg till , Prefix
Add , Prefix
Lägg till - Prefix
Add - Prefix
Lägg till . Prefix
Add . Prefix
Lägg till / Prefix
Add / Prefix
Lägg till 0 Prefix
Add 0 Prefix
Lägg till 1 Prefix
Add 1 Prefix
Lägg till 2 Prefix
Add 2 Prefix
Lägg till 3 Prefix
Add 3 Prefix
Lägg till 4 Prefix
Add 4 Prefix
Lägg till 5 Prefix
Add 5 Prefix
Lägg till 6 Prefix
Add 6 Prefix
Lägg till 7 Prefix
Add 7 Prefix
Lägg till 8 Prefix
Add 8 Prefix
Lägg till 9 Prefix
Add 9 Prefix
Lägg till : Prefix
Add : Prefix
Lägg till ; Prefix
Add ; Prefix
Lägg till < Prefix
Add < Prefix
Lägg till = Prefix
Add = Prefix
Lägg till > Prefix
Add > Prefix
Lägg till ? Prefix
Add ? Prefix
Lägg till @ Prefix
Add @ Prefix
Lägg till A Prefix
Add A Prefix
Lägg till B Prefix
Add B Prefix
Lägg till C Prefix
Add C Prefix
Lägg till D Prefix
Add D Prefix
Lägg till E Prefix
Add E Prefix
Lägg till F Prefix
Add F Prefix
Lägg till G Prefix
Add G Prefix
Lägg till H Prefix
Add H Prefix
Lägg till I Prefix
Add I Prefix
Lägg till J Prefix
Add J Prefix
Lägg till K Prefix
Add K Prefix
Lägg till L Prefix
Add L Prefix
Lägg till M Prefix
Add M Prefix
Lägg till N Prefix
Add N Prefix
Lägg till O Prefix
Add O Prefix
Lägg till P Prefix
Add P Prefix
Lägg till Q Prefix
Add Q Prefix
Lägg till R Prefix
Add R Prefix
Lägg till S Prefix
Add S Prefix
Lägg till T Prefix
Add T Prefix
Lägg till U Prefix
Add U Prefix
Lägg till V Prefix
Add V Prefix
Lägg till W Prefix
Add W Prefix
Lägg till X Prefix
Add X Prefix
Lägg till Y Prefix
Add Y Prefix
Lägg till Z Prefix
Add Z Prefix
Lägg till [ Prefix
Add [ Prefix
Lägg till \ Prefix
Add \ Prefix
Lägg till ] Prefix
Add ] Prefix
Lägg till ^ Prefix
Add ^ Prefix
Lägg till _ Prefix
Add _ Prefix
Lägg till ` Prefix
Add ` Prefix
Lägg till a Prefix
Add a Prefix
Lägg till b Prefix
Add b Prefix
Lägg till c Prefix
Add c Prefix
Lägg till d Prefix
Add d Prefix
Lägg till e Prefix
Add e Prefix
Lägg till f Prefix
Add f Prefix
Lägg till g Prefix
Add g Prefix
Lägg till h Prefix
Add h Prefix
Lägg till i Prefix
Add i Prefix
Lägg till j Prefix
Add j Prefix
Lägg till k Prefix
Add k Prefix
Lägg till l Prefix
Add l Prefix
Lägg till m Prefix
Add m Prefix
Lägg till n Prefix
Add n Prefix
Lägg till o Prefix
Add o Prefix
Lägg till p Prefix
Add p Prefix
Lägg till q Prefix
Add q Prefix
Lägg till r Prefix
Add r Prefix
Lägg till s Prefix
Add s Prefix
Lägg till t Prefix
Add t Prefix
Lägg till u Prefix
Add u Prefix
Lägg till v Prefix
Add v Prefix
Lägg till w Prefix
Add w Prefix
Lägg till x Prefix
Add x Prefix
Lägg till y Prefix
Add y Prefix
Lägg till z Prefix
Add z Prefix
Lägg till { Prefix
Add { Prefix
Lägg till | Prefix
Add | Prefix
Lägg till } Prefix
Add } Prefix
Lägg till ~ Prefix
Add ~ Prefix
ÄndelseVälj
Lägg till Enter som suffix
Add Enter as suffix
Ta bort Ange som suffix
Delete Enter as suffix
Dölj suffix
Hide Surffix
Visa suffix
Show Suffix
Lägg till TAB Ändelse
Add TAB Suffix
Lägg till ! Ändelse
Add ! Suffix
Lägg till " Ändelse
Add " Suffix
Lägg till # Ändelse
Add # Suffix
Lägg till $ Ändelse
Add $ Suffix
Lägg till % Ändelse
Add % Suffix
Lägg till & Ändelse
Add & Suffix
Lägg till ' Ändelse
Add ' Suffix
Lägg till ( Ändelse
Add ( Suffix
Lägg till ) Ändelse
Add ) Suffix
Lägg till * Ändelse
Add * Suffix
Lägg till + Ändelse
Add + Suffix
Lägg till , Ändelse
Add , Suffix
Lägg till - Ändelse
Add - Suffix
Lägg till . Ändelse
Add . Suffix
Lägg till / Ändelse
Add / Suffix
Lägg till 0 Ändelse
Add 0 Suffix
Lägg till 1 Ändelse
Add 1 Suffix
Lägg till 2 Ändelse
Add 2 Suffix
Lägg till 3 Ändelse
Add 3 Suffix
Lägg till 4 Ändelse
Add 4 Suffix
Lägg till 5 Ändelse
Add 5 Suffix
Lägg till 6 Ändelse
Add 6 Suffix
Lägg till 7 Ändelse
Add 7 Suffix
Lägg till 8 Ändelse
Add 8 Suffix
Lägg till 9 Ändelse
Add 9 Suffix
Lägg till : Ändelse
Add : Suffix
Lägg till ; Ändelse
Add ; Suffix
Lägg till < Ändelse
Add < Suffix
Lägg till = Ändelse
Add = Suffix
Lägg till > Ändelse
Add > Suffix
Lägg till ? Ändelse
Add ? Suffix
Lägg till @ Ändelse
Add @ Suffix
Lägg till A Ändelse
Add A Suffix
Lägg till B Ändelse
Add B Suffix
Lägg till C Ändelse
Add C Suffix
Lägg till D Ändelse
Add D Suffix
Lägg till E Ändelse
Add E Suffix
Lägg till F Ändelse
Add F Suffix
Lägg till G Ändelse
Add G Suffix
Lägg till H Ändelse
Add H Suffix
Lägg till I Ändelse
Add I Suffix
Lägg till J Ändelse
Add J Suffix
Lägg till K Ändelse
Add K Suffix
Lägg till L Ändelse
Add L Suffix
Lägg till M Ändelse
Add M Suffix
Lägg till N Ändelse
Add N Suffix
Lägg till O Ändelse
Add O Suffix
Lägg till P Ändelse
Add P Suffix
Lägg till Q Ändelse
Add Q Suffix
Lägg till R Ändelse
Add R Suffix
Lägg till S Ändelse
Add S Suffix
Lägg till T Ändelse
Add T Suffix
Lägg till U Ändelse
Add U Suffix
Lägg till V Ändelse
Add V Suffix
Lägg till W Ändelse
Add W Suffix
Lägg till X Ändelse
Add X Suffix
Lägg till Y Ändelse
Add Y Suffix
Lägg till Z Ändelse
Add Z Suffix
Lägg till [ Ändelse
Add [ Suffix
Lägg till \ Ändelse
Add \ Suffix
Lägg till ] Ändelse
Add ] Suffix
Lägg till ^ Ändelse
Add ^ Suffix
Lägg till _ Ändelse
Add _ Suffix
Lägg till ` Ändelse
Add ` Suffix
Lägg till a Ändelse
Add a Suffix
Lägg till b Ändelse
Add b Suffix
Lägg till c Ändelse
Add c Suffix
Lägg till d Ändelse
Add d Suffix
Lägg till e Ändelse
Add e Suffix
Lägg till f Ändelse
Add f Suffix
Lägg till g Ändelse
Add g Suffix
Lägg till h Ändelse
Add h Suffix
Lägg till i Ändelse
Add i Suffix
Lägg till j Ändelse
Add j Suffix
Lägg till k Ändelse
Add k Suffix
Lägg till l Ändelse
Add l Suffix
Lägg till m Ändelse
Add m Suffix
Lägg till n Ändelse
Add n Suffix
Lägg till o Ändelse
Add o Suffix
Lägg till p Ändelse
Add p Suffix
Lägg till q Ändelse
Add q Suffix
Lägg till r Ändelse
Add r Suffix
Lägg till s Ändelse
Add s Suffix
Lägg till t Ändelse
Add t Suffix
Lägg till u Ändelse
Add u Suffix
Lägg till v Ändelse
Add v Suffix
Lägg till w Ändelse
Add w Suffix
Lägg till x Ändelse
Add x Suffix
Lägg till y Ändelse
Add y Suffix
Lägg till z Ändelse
Add z Suffix
Lägg till { Ändelse
Add { Suffix
Lägg till | Ändelse
Add | Suffix
Lägg till } Ändelse
Add } Suffix
Lägg till ~ Ändelse
Add ~ Suffix