HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Przywracanie ustawień fabrycznych (1)
Factory reset
Wybór interfejsu (2)
Interface selection
Tryby pracy czytnika (4)
Working mode setting
Dźwięk (7)
Sound
Typy odczytywanych kodów (30)
Types of read codes
Prefix (158)
Prefix
Suffix (158)
Suffix
Przywracanie ustawień fabrycznychZaznacz
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Factory reset
Wybór interfejsuZaznacz
Klawiatura USB HID
USB HID Keyboard
USB Virtual RS232
USB Virtual RS232
Tryby pracy czytnikaZaznacz
Tryb rzeczywisty
Real mode
Tryb przechowywania
Storage mode
Prześlij dane z pamięci
Upload data from memory
Stan baterii
Battery status
DźwiękZaznacz
Wysoka głośność
High volume
Średnia głośność
Middle volume
Mała głośność
Low volume
Wycisz głośność
Mute volume
Wysoke tony
High tone
Średnie tony
Middle tone
Niskie tony
Low tone
Typy odczytywanych kodówZaznacz
Włącz Ean-13
Enable Ean-13
Wyłącz Ean-13
Disable Ean-13
Włącz Ean-8
Enable Ean-8
Wyłącz Ean-8
Disable Ean-8
Włącz Upc-a
Enable Upc-a
Wyłącz Upc-a
Disable Upc-a
Włącz Upc-e
Enable Upc-e
Wyłącz Upc-e
Disable Upc-e
Włącz Code 128 c
Enable Code 128 c
Wyłącz Code 128 c
Disable Code 128 c
Włącz Code 39
Enable Code 39
Wyłącz Code 39
Disable Code 39
Włącz Code 93
Enable Code 93
Wyłącz Code 93
Disable Code 93
Włącz Code 11
Enable Code 11
Wyłącz Code 11
Disable Code 11
Włącz Ean-128
Enable Ean-128
Wyłącz Ean-128
Disable Ean-128
Włącz Interleaved25
Enable Interleaved25
Wyłącz Interleaved25
Disable Interleaved25
Włącz Industrial25
Enable Industrial25
Wyłącz Industrial25
Disable Industrial25
Włącz Matrix25
Enable Matrix25
Wyłącz Matrix25
Disable Matrix25
Włącz Codabar
Enable Codabar
Wyłącz Codabar
Disable Codabar
Włącz MSI
Enable MSI
Wyłącz MSI
Disable MSI
Włącz UK
Enable UK
Wyłącz UK
Disable UK
PrefixZaznacz
Ukryj przedrostek
Hide Prefix
Ustaw prefix Null do Przedrostku PS2/USB
Add Null Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Up do Przedrostku PS2/USB
Add Up Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Down do Przedrostku PS2/USB
Add Down Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Left do Przedrostku PS2/USB
Add Left Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Right do Przedrostku PS2/USB
Add Right Prefix PS2/USB
Ustaw prefix PgUp do Przedrostku PS2/USB
Add PgUp Prefix PS2/USB
Ustaw prefix PgDn do Przedrostku PS2/USB
Add PgDn Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Bs do Przedrostku PS2/USB
Add Bs Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Tab do Przedrostku PS2/USB
Add Tab Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Home do Przedrostku PS2/USB
Add Home Prefix PS2/USB
Ustaw prefix End do Przedrostku PS2/USB
Add End Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Enter do Przedrostku PS2/USB
Add Enter Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Insert do Przedrostku PS2/USB
Add Insert Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Delete do Przedrostku PS2/USB
Add Delete Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F1 do Przedrostku PS2/USB
Add F1 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F2 do Przedrostku PS2/USB
Add F2 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F3 do Przedrostku PS2/USB
Add F3 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F4 do Przedrostku PS2/USB
Add F4 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F5 do Przedrostku PS2/USB
Add F5 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F6 do Przedrostku PS2/USB
Add F6 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F7 do Przedrostku PS2/USB
Add F7 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F8 do Przedrostku PS2/USB
Add F8 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F9 do Przedrostku PS2/USB
Add F9 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F10 do Przedrostku PS2/USB
Add F10 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Esc do Przedrostku PS2/USB
Add Esc Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F11 do Przedrostku PS2/USB
Add F11 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix F12 do Przedrostku PS2/USB
Add F12 Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Ctrl+ do Przedrostku PS2/USB
Add Ctrl+ Prefix PS2/USB
Ustaw prefix Alt+ do Przedrostku PS2/USB
Add Alt+ Prefix PS2/USB
Ustaw prefix NUL do Przedrostku RS232
Add NUL Prefix RS232
Ustaw prefix SOX do Przedrostku RS232
Add SOX Prefix RS232
Ustaw prefix STX do Przedrostku RS232
Add STX Prefix RS232
Ustaw prefix TEX do Przedrostku RS232
Add TEX Prefix RS232
Ustaw prefix EOT do Przedrostku RS232
Add EOT Prefix RS232
Ustaw prefix ENQ do Przedrostku RS232
Add ENQ Prefix RS232
Ustaw prefix ACK do Przedrostku RS232
Add ACK Prefix RS232
Ustaw prefix BEL do Przedrostku RS232
Add BEL Prefix RS232
Ustaw prefix BS do Przedrostku RS232
Add BS Prefix RS232
Ustaw prefix HT do Przedrostku RS232
Add HT Prefix RS232
Ustaw prefix LF do Przedrostku RS232
Add LF Prefix RS232
Ustaw prefix VT do Przedrostku RS232
Add VT Prefix RS232
Ustaw prefix FF do Przedrostku RS232
Add FF Prefix RS232
Ustaw prefix CR do Przedrostku RS232
Add CR Prefix RS232
Ustaw prefix SO do Przedrostku RS232
Add SO Prefix RS232
Ustaw prefix SI do Przedrostku RS232
Add SI Prefix RS232
Ustaw prefix DLE do Przedrostku RS232
Add DLE Prefix RS232
Ustaw prefix DC1 do Przedrostku RS232
Add DC1 Prefix RS232
Ustaw prefix DC2 do Przedrostku RS232
Add DC2 Prefix RS232
Ustaw prefix DC3 do Przedrostku RS232
Add DC3 Prefix RS232
Ustaw prefix DC4 do Przedrostku RS232
Add DC4 Prefix RS232
Ustaw prefix NAK do Przedrostku RS232
Add NAK Prefix RS232
Ustaw prefix SYN do Przedrostku RS232
Add SYN Prefix RS232
Ustaw prefix ETB do Przedrostku RS232
Add ETB Prefix RS232
Ustaw prefix CAN do Przedrostku RS232
Add CAN Prefix RS232
Ustaw prefix EM do Przedrostku RS232
Add EM Prefix RS232
Ustaw prefix SUB do Przedrostku RS232
Add SUB Prefix RS232
Ustaw prefix ESC do Przedrostku RS232
Add ESC Prefix RS232
Ustaw prefix FS do Przedrostku RS232
Add FS Prefix RS232
Ustaw prefix GS do Przedrostku RS232
Add GS Prefix RS232
Ustaw prefix RS do Przedrostku RS232
Add RS Prefix RS232
Ustaw prefix US do Przedrostku RS232
Add US Prefix RS232
Ustaw prefix SP do Przedrostku
Add SP Prefix
Ustaw prefix ! do Przedrostku
Add ! Prefix
Ustaw prefix " do Przedrostku
Add " Prefix
Ustaw prefix # do Przedrostku
Add # Prefix
Ustaw prefix $ do Przedrostku
Add $ Prefix
Ustaw prefix % do Przedrostku
Add % Prefix
Ustaw prefix & do Przedrostku
Add & Prefix
Ustaw prefix ' do Przedrostku
Add ' Prefix
Ustaw prefix ( do Przedrostku
Add ( Prefix
Ustaw prefix ) do Przedrostku
Add ) Prefix
Ustaw prefix * do Przedrostku
Add * Prefix
Ustaw prefix + do Przedrostku
Add + Prefix
Ustaw prefix , do Przedrostku
Add , Prefix
Ustaw prefix - do Przedrostku
Add - Prefix
Ustaw prefix . do Przedrostku
Add . Prefix
Ustaw prefix / do Przedrostku
Add / Prefix
Ustaw prefix 0 do Przedrostku
Add 0 Prefix
Ustaw prefix 1 do Przedrostku
Add 1 Prefix
Ustaw prefix 2 do Przedrostku
Add 2 Prefix
Ustaw prefix 3 do Przedrostku
Add 3 Prefix
Ustaw prefix 4 do Przedrostku
Add 4 Prefix
Ustaw prefix 5 do Przedrostku
Add 5 Prefix
Ustaw prefix 6 do Przedrostku
Add 6 Prefix
Ustaw prefix 7 do Przedrostku
Add 7 Prefix
Ustaw prefix 8 do Przedrostku
Add 8 Prefix
Ustaw prefix 9 do Przedrostku
Add 9 Prefix
Ustaw prefix : do Przedrostku
Add : Prefix
Ustaw prefix ; do Przedrostku
Add ; Prefix
Ustaw prefix < do Przedrostku
Add < Prefix
Ustaw prefix = do Przedrostku
Add = Prefix
Ustaw prefix > do Przedrostku
Add > Prefix
Ustaw prefix ? do Przedrostku
Add ? Prefix
Ustaw prefix @ do Przedrostku
Add @ Prefix
Ustaw prefix A do Przedrostku
Add A Prefix
Ustaw prefix B do Przedrostku
Add B Prefix
Ustaw prefix C do Przedrostku
Add C Prefix
Ustaw prefix D do Przedrostku
Add D Prefix
Ustaw prefix E do Przedrostku
Add E Prefix
Ustaw prefix F do Przedrostku
Add F Prefix
Ustaw prefix G do Przedrostku
Add G Prefix
Ustaw prefix H do Przedrostku
Add H Prefix
Ustaw prefix I do Przedrostku
Add I Prefix
Ustaw prefix J do Przedrostku
Add J Prefix
Ustaw prefix K do Przedrostku
Add K Prefix
Ustaw prefix L do Przedrostku
Add L Prefix
Ustaw prefix M do Przedrostku
Add M Prefix
Ustaw prefix N do Przedrostku
Add N Prefix
Ustaw prefix O do Przedrostku
Add O Prefix
Ustaw prefix P do Przedrostku
Add P Prefix
Ustaw prefix Q do Przedrostku
Add Q Prefix
Ustaw prefix R do Przedrostku
Add R Prefix
Ustaw prefix S do Przedrostku
Add S Prefix
Ustaw prefix T do Przedrostku
Add T Prefix
Ustaw prefix U do Przedrostku
Add U Prefix
Ustaw prefix V do Przedrostku
Add V Prefix
Ustaw prefix W do Przedrostku
Add W Prefix
Ustaw prefix X do Przedrostku
Add X Prefix
Ustaw prefix Y do Przedrostku
Add Y Prefix
Ustaw prefix Z do Przedrostku
Add Z Prefix
Ustaw prefix [ do Przedrostku
Add [ Prefix
Ustaw prefix \ do Przedrostku
Add \ Prefix
Ustaw prefix ] do Przedrostku
Add ] Prefix
Ustaw prefix ^ do Przedrostku
Add ^ Prefix
Ustaw prefix _ do Przedrostku
Add _ Prefix
Ustaw prefix ` do Przedrostku
Add ` Prefix
Ustaw prefix a do Przedrostku
Add a Prefix
Ustaw prefix b do Przedrostku
Add b Prefix
Ustaw prefix c do Przedrostku
Add c Prefix
Ustaw prefix d do Przedrostku
Add d Prefix
Ustaw prefix e do Przedrostku
Add e Prefix
Ustaw prefix f do Przedrostku
Add f Prefix
Ustaw prefix g do Przedrostku
Add g Prefix
Ustaw prefix h do Przedrostku
Add h Prefix
Ustaw prefix i do Przedrostku
Add i Prefix
Ustaw prefix j do Przedrostku
Add j Prefix
Ustaw prefix k do Przedrostku
Add k Prefix
Ustaw prefix l do Przedrostku
Add l Prefix
Ustaw prefix m do Przedrostku
Add m Prefix
Ustaw prefix n do Przedrostku
Add n Prefix
Ustaw prefix o do Przedrostku
Add o Prefix
Ustaw prefix p do Przedrostku
Add p Prefix
Ustaw prefix q do Przedrostku
Add q Prefix
Ustaw prefix r do Przedrostku
Add r Prefix
Ustaw prefix s do Przedrostku
Add s Prefix
Ustaw prefix t do Przedrostku
Add t Prefix
Ustaw prefix u do Przedrostku
Add u Prefix
Ustaw prefix v do Przedrostku
Add v Prefix
Ustaw prefix w do Przedrostku
Add w Prefix
Ustaw prefix x do Przedrostku
Add x Prefix
Ustaw prefix y do Przedrostku
Add y Prefix
Ustaw prefix z do Przedrostku
Add z Prefix
Ustaw prefix { do Przedrostku
Add { Prefix
Ustaw prefix | do Przedrostku
Add | Prefix
Ustaw prefix } do Przedrostku
Add } Prefix
Ustaw prefix ~ do Przedrostku
Add ~ Prefix
Ustaw prefix DEL do Przedrostku
Add DEL Prefix
SuffixZaznacz
Ustaw suffix Null PS2/USB
Add Null Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Up PS2/USB
Add Up Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Down PS2/USB
Add Down Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Left PS2/USB
Add Left Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Right PS2/USB
Add Right Suffix PS2/USB
Ustaw suffix PgUp PS2/USB
Add PgUp Suffix PS2/USB
Ustaw suffix PgDn PS2/USB
Add PgDn Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Bs PS2/USB
Add Bs Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Tab PS2/USB
Add Tab Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Home PS2/USB
Add Home Suffix PS2/USB
Ustaw suffix End PS2/USB
Add End Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Enter PS2/USB
Add Enter Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Insert PS2/USB
Add Insert Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Delete PS2/USB
Add Delete Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F1 PS2/USB
Add F1 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F2 PS2/USB
Add F2 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F3 PS2/USB
Add F3 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F4 PS2/USB
Add F4 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F5 PS2/USB
Add F5 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F6 PS2/USB
Add F6 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F7 PS2/USB
Add F7 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F8 PS2/USB
Add F8 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F9 PS2/USB
Add F9 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F10 PS2/USB
Add F10 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Esc PS2/USB
Add Esc Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F11 PS2/USB
Add F11 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix F12 PS2/USB
Add F12 Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Ctrl+ PS2/USB
Add Ctrl+ Suffix PS2/USB
Ustaw suffix Alt+ PS2/USB
Add Alt+ Suffix PS2/USB
Ustaw suffix NUL RS232
Add NUL Suffix RS232
Ustaw suffix SOX RS232
Add SOX Suffix RS232
Ustaw suffix STX RS232
Add STX Suffix RS232
Ustaw suffix TEX RS232
Add TEX Suffix RS232
Ustaw suffix EOT RS232
Add EOT Suffix RS232
Ustaw suffix ENQ RS232
Add ENQ Suffix RS232
Ustaw suffix ACK RS232
Add ACK Suffix RS232
Ustaw suffix BEL RS232
Add BEL Suffix RS232
Ustaw suffix BS RS232
Add BS Suffix RS232
Ustaw suffix HT RS232
Add HT Suffix RS232
Ustaw suffix LF RS232
Add LF Suffix RS232
Ustaw suffix VT RS232
Add VT Suffix RS232
Ustaw suffix FF RS232
Add FF Suffix RS232
Ustaw suffix CR RS232
Add CR Suffix RS232
Ustaw suffix SO RS232
Add SO Suffix RS232
Ustaw suffix SI RS232
Add SI Suffix RS232
Ustaw suffix DLE RS232
Add DLE Suffix RS232
Ustaw suffix DC1 RS232
Add DC1 Suffix RS232
Ustaw suffix DC2 RS232
Add DC2 Suffix RS232
Ustaw suffix DC3 RS232
Add DC3 Suffix RS232
Ustaw suffix DC4 RS232
Add DC4 Suffix RS232
Ustaw suffix NAK RS232
Add NAK Suffix RS232
Ustaw suffix SYN RS232
Add SYN Suffix RS232
Ustaw suffix ETB RS232
Add ETB Suffix RS232
Ustaw suffix CAN RS232
Add CAN Suffix RS232
Ustaw suffix EM RS232
Add EM Suffix RS232
Ustaw suffix SUB RS232
Add SUB Suffix RS232
Ustaw suffix ESC RS232
Add ESC Suffix RS232
Ustaw suffix FS RS232
Add FS Suffix RS232
Ustaw suffix GS RS232
Add GS Suffix RS232
Ustaw suffix RS RS232
Add RS Suffix RS232
Ustaw suffix US RS232
Add US Suffix RS232
Ustaw suffix SP
Add SP Suffix
Ustaw suffix !
Add ! Suffix
Ustaw suffix "
Add " Suffix
Ustaw suffix #
Add # Suffix
Ustaw suffix $
Add $ Suffix
Ustaw suffix %
Add % Suffix
Ustaw suffix &
Add & Suffix
Ustaw suffix '
Add ' Suffix
Ustaw suffix (
Add ( Suffix
Ustaw suffix )
Add ) Suffix
Ustaw suffix *
Add * Suffix
Ustaw suffix +
Add + Suffix
Ustaw suffix ,
Add , Suffix
Ustaw suffix -
Add - Suffix
Ustaw suffix .
Add . Suffix
Ustaw suffix /
Add / Suffix
Ustaw suffix 0
Add 0 Suffix
Ustaw suffix 1
Add 1 Suffix
Ustaw suffix 2
Add 2 Suffix
Ustaw suffix 3
Add 3 Suffix
Ustaw suffix 4
Add 4 Suffix
Ustaw suffix 5
Add 5 Suffix
Ustaw suffix 6
Add 6 Suffix
Ustaw suffix 7
Add 7 Suffix
Ustaw suffix 8
Add 8 Suffix
Ustaw suffix 9
Add 9 Suffix
Ustaw suffix :
Add : Suffix
Ustaw suffix ;
Add ; Suffix
Ustaw suffix <
Add < Suffix
Ustaw suffix =
Add = Suffix
Ustaw suffix >
Add > Suffix
Ustaw suffix ?
Add ? Suffix
Ustaw suffix @
Add @ Suffix
Ustaw suffix A
Add A Suffix
Ustaw suffix B
Add B Suffix
Ustaw suffix C
Add C Suffix
Ustaw suffix D
Add D Suffix
Ustaw suffix E
Add E Suffix
Ustaw suffix F
Add F Suffix
Ustaw suffix G
Add G Suffix
Ustaw suffix H
Add H Suffix
Ustaw suffix I
Add I Suffix
Ustaw suffix J
Add J Suffix
Ustaw suffix K
Add K Suffix
Ustaw suffix L
Add L Suffix
Ustaw suffix M
Add M Suffix
Ustaw suffix N
Add N Suffix
Ustaw suffix O
Add O Suffix
Ustaw suffix P
Add P Suffix
Ustaw suffix Q
Add Q Suffix
Ustaw suffix R
Add R Suffix
Ustaw suffix S
Add S Suffix
Ustaw suffix T
Add T Suffix
Ustaw suffix U
Add U Suffix
Ustaw suffix V
Add V Suffix
Ustaw suffix W
Add W Suffix
Ustaw suffix X
Add X Suffix
Ustaw suffix Y
Add Y Suffix
Ustaw suffix Z
Add Z Suffix
Ustaw suffix [
Add [ Suffix
Ustaw suffix \
Add \ Suffix
Ustaw suffix ]
Add ] Suffix
Ustaw suffix ^
Add ^ Suffix
Ustaw suffix _
Add _ Suffix
Ustaw suffix `
Add ` Suffix
Ustaw suffix a
Add a Suffix
Ustaw suffix b
Add b Suffix
Ustaw suffix c
Add c Suffix
Ustaw suffix d
Add d Suffix
Ustaw suffix e
Add e Suffix
Ustaw suffix f
Add f Suffix
Ustaw suffix g
Add g Suffix
Ustaw suffix h
Add h Suffix
Ustaw suffix i
Add i Suffix
Ustaw suffix j
Add j Suffix
Ustaw suffix k
Add k Suffix
Ustaw suffix l
Add l Suffix
Ustaw suffix m
Add m Suffix
Ustaw suffix n
Add n Suffix
Ustaw suffix o
Add o Suffix
Ustaw suffix p
Add p Suffix
Ustaw suffix q
Add q Suffix
Ustaw suffix r
Add r Suffix
Ustaw suffix s
Add s Suffix
Ustaw suffix t
Add t Suffix
Ustaw suffix u
Add u Suffix
Ustaw suffix v
Add v Suffix
Ustaw suffix w
Add w Suffix
Ustaw suffix x
Add x Suffix
Ustaw suffix y
Add y Suffix
Ustaw suffix z
Add z Suffix
Ustaw suffix {
Add { Suffix
Ustaw suffix |
Add | Suffix
Ustaw suffix }
Add } Suffix
Ustaw suffix ~
Add ~ Suffix
Ustaw suffix DEL
Add DEL Suffix
Ukryj przyrostek
Hide Suffix