HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Przywracanie ustawień fabrycznych (1)
Factory reset
Parowanie z odbiornikiem (1)
Pairing with receiver
Wybór interfejsu (2)
Interface selection
Tryby skanowania (8)
Scanning modes
Tryby pracy czytnika (5)
Working mode setting
Dźwięk (2)
Sound
Zmiana czasu przejścia w tryb uśpienia (4)
Configuration of the shutdown
Typy odczytywanych kodów (12)
Types of read codes
Prefix (2)
Prefix
Suffix (6)
Suffix
Przywracanie ustawień fabrycznychZaznacz
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Factory reset
Parowanie z odbiornikiemZaznacz
Połączenie Bluetooth
Connection Bluetooth
Wybór interfejsuZaznacz
Tryb HID
HID mode
Tryb SPP
SPP mode
Tryby skanowaniaZaznacz
Kolor odwróconego obrazu włączony
The color of the inverted image on
Kolor odwróconego obrazu wyłączony
The color of the inverted image off
Tryb pojedynczego skanowania
Single scan mode
Tryb ciągłego skanowania
Continuous scan mode
Włącz Start / Stop char Code39
Enable Start/Stop char Code39
Wyłącz Start / Stop char Code39
Disable Start/Stop char Code39
Włącz Start / Stop char Codabar
Enable Start/Stop char Codabar
Wyłącz Start / Stop char Codabar
Disable Start/Stop char Codabar
Tryby pracy czytnikaZaznacz
Tryb rzeczywisty
Real mode
Tryb przechowywania
Storage mode
Prześlij dane z pamięci
Upload data from memory
Ilość danych w pamięci
Amount of data in memory
Czyszczenie pamięci
Memory cleaning
DźwiękZaznacz
Dzwięk włączony
Sound on
Wyłączyć dzwięk
Sound off
Zmiana czasu przejścia w tryb uśpieniaZaznacz
Czas uśpienia po 20 sekundach
Sleep time after 20 sec
Czas uśpienia po 60 sekundach
Sleep time after 60 sec
Czas snu po 2 min
Sleep time after 2 min
Czas snu po 10 minutach
Sleep time after 10 min
Typy odczytywanych kodówZaznacz
Włącz Code32
Enable Code32
Wyłącz Code32
Disable Code32
Rozszerzony kod39 jest włączony
Extended code39 enabled
Rozszerzony kod39 został wyłączony
Extended code39 disabled
Włącz UPC-E do UPC-A
Enable UPC-E to UPC-A
Wyłącz UPC-E do UPC-A
Disable UPC-E to UPC-A
Włącz UPC-A do EAN13
Enable UPC-A to EAN13
Wyłącz UPC-A do EAN13
Disable UPC-A to EAN13
Włącz EAN13 do ISSN
Enable EAN13 to ISSN
Wyłącz EAN13 do ISSN
Disable EAN13 to ISSN
Włącz EAN13 do ISBN
Enable EAN13 to ISBN
Wyłącz EAN13 na ISBN
Disable EAN13 to ISBN
PrefixZaznacz
Pokaż identyfikator kodu w przedrostku
Show Code ID in preffix
Ukryj identyfikator kodu w przedrostku
Hide Code ID in preffix
SuffixZaznacz
Ustaw suffix CR
Add CR Suffix
Ustaw suffix LF
Add LF Suffix
Ustaw suffix CR + LF
Add CR+LF Suffix
Ustaw suffix tabulacji
Add Tab Suffix
Ustaw suffix spacji
Add Space Suffix
Usuń przyrostek
Delete Suffix