HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Przywracanie ustawień fabrycznych (1)
Factory reset
Parowanie z odbiornikiem (1)
Pairing with receiver
Tryby pracy czytnika (5)
Working mode setting
Typy odczytywanych kodów (26)
Types of read codes
Suffix (2)
Suffix
Przywracanie ustawień fabrycznychZaznacz
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Factory reset
Parowanie z odbiornikiemZaznacz
Parowanie z odbiornikiem
Pairing with receiver
Tryby pracy czytnikaZaznacz
Tryb rzeczywisty
Normal mode
Tryb magazynowania
Storage mode
Przesłanie danych z pamięci
Upload data from memory
Czyszczenie pamięci
Memory cleaning
Ilość danych w pamięci
Amount of data in memory
Typy odczytywanych kodówZaznacz
Włącz CodeBar
Enable CodeBar
Wyłącz CodeBar
Disable CodeBar
Włącz Code93
Enable Code93
Wyłącz Code93
Disable Code93
Włącz MSI
Enable MSI
Wyłącz MSI
Disable MSI
Włącz Interleaved25
Enable Interleaved25
Wyłącz Interleaved25
Disable Interleaved25
Włącz Code128
Enable Code128
Wyłącz Code128
Disable Code128
Włącz Code11
Enable Code11
Wyłącz Code11
Disable Code11
Włącz Standard25
Enable Standard25
Wyłącz Standard25
Disable Standard25
Włącz Ean-13
Enable Ean-13
Wyłącz Ean-13
Disable Ean-13
Włącz Ean-8
Enable Ean-8
Wyłącz Ean-8
Disable Ean-8
Włącz Matrix25
Enable Matrix25
Wyłącz Matrix25
Disable Matrix25
Włącz Code39
Enable Code39
Wyłącz Code39
Disable Code39
Włącz UPC-E
Enable UPC-E
Wyłącz UPC-E
Disable UPC-E
Włącz Industrial25
Enable Industrial25
Wyłącz Industrial25
Disable Industrial25
SuffixZaznacz
Ustaw suffix Enter
Add Enter Suffix
Usuń Enter z Przyrostka
Delete Enter Suffix