HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Przywracanie ustawień fabrycznych (1)
Factory reset
Wybór interfejsu (3)
Interface selection
Tryby pracy czytnika (5)
Working mode setting
Typy odczytywanych kodów (26)
Types of read codes
Suffix (2)
Suffix
Przywracanie ustawień fabrycznychZaznacz
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Factory reset
Wybór interfejsuZaznacz
Włącz SPP
Enable SPP
Włącz HID
Enable HID
Włącz automatyczną identyfikację
Enable Auto identification
Tryby pracy czytnikaZaznacz
Tryb rzeczywisty
Real mode
Tryb przechowywania
Storage mode
Prześlij dane z pamięci
Upload data from memory
Ilość danych w pamięci
Amount of data in memory
Czyszczenie pamięci
Memory cleaning
Typy odczytywanych kodówZaznacz
Włącz Codabar
Enable Codabar
Wyłącz Codabar
Disable Codabar
Włącz Industrial25
Enable Industrial25
Wyłącz Industrial25
Disable Industrial25
Włącz Interleaved25
Enable Interleaved25
Wyłącz Interleaved25
Disable Interleaved25
Włącz Matrix25
Enable Matrix25
Wyłącz Matrix25
Disable Matrix25
Włącz Standard25
Enable Standard25
Wyłącz Standard25
Disable Standard25
Włącz Code39
Enable Code39
Wyłącz Code39
Disable Code39
Włącz Code93
Enable Code93
Wyłącz Code93
Disable Code93
Włącz kod128
Enable Code128
Wyłącz Code128
Disable Code128
Włącz EAN-8
Enable EAN-8
Wyłącz EAN-8
Disable EAN-8
Włącz EAN-13
Enable EAN-13
Wyłącz EAN-13
Disable EAN-13
Włącz UPC-E
Enable UPC-E
Wyłącz UPC-E
Disable UPC-E
Włącz MSI
Enable MSI
Wyłącz MSI
Disable MSI
Włącz Code11
Enable Code11
Wyłącz Code11
Disable Code11
SuffixZaznacz
Ustaw suffix Enter
Add Enter as suffix
Usuń Enter jako przyrostek
Delete Enter as suffix