HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Przywracanie ustawień fabrycznych (1)
Factory reset
Wybór interfejsu (1)
Interface selection
Konfiguracja interfejsu RS232 (2)
RS232 interface configuration
Tryby skanowania (2)
Scanning modes
Dźwięk (2)
Sound
Suffix (2)
Suffix
Przywracanie ustawień fabrycznychZaznacz
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Factory reset
Wybór interfejsuZaznacz
Interfejs USB wirtualny COM
Interface USB Virtual COM
Konfiguracja interfejsu RS232Zaznacz
Szybkość transmisji 115200 bitów
Baud rate 115200 bits
Szybkość transmisji 9600 bitów
Baud rate 9600 bits
Tryby skanowaniaZaznacz
Tryb ciągły włączony
Continuous mode on
Tryb ręczny
Manual mode
DźwiękZaznacz
Dzwięk włączony
Sound on
Dzwięk wyłączony
Sound off
SuffixZaznacz
Ustaw suffix Enter
Add Enter Suffix
Usuń Enter
Cancel Enter