HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Przywracanie ustawień fabrycznych (2)
Factory reset
Parowanie z odbiornikiem (1)
Pairing with receiver
Wybór interfejsu (2)
Interface selection
Tryby skanowania (2)
Scanning modes
Tryby pracy czytnika (7)
Working mode setting
Dźwięk (4)
Sound
Typy odczytywanych kodów (10)
Types of read codes
Prefix (2)
Prefix
Suffix (3)
Suffix
Przywracanie ustawień fabrycznychZaznacz
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Factory reset
Stan baterii
Battery status
Parowanie z odbiornikiemZaznacz
Parowanie z odbiornikiem
Pairing with receiver
Wybór interfejsuZaznacz
Interfejs USB
Interface USB
Interfejs USB wirtualny COM
Interface USB Virtual COM
Tryby skanowaniaZaznacz
Tryb ręczny
Manual mode
Tryb ciągły
Continuous mode
Tryby pracy czytnikaZaznacz
Tryb rzeczywisty
Real mode
Tryb magazynowania
Storage mode
Ilość danych w pamięci
Total data
Przesyłanie danych
Data upload
Mała szybkość transferu z pamięci
Slow transfer speed from memory
Duża szybkość transferu z pamięci
Fast transfer speed from memory
Usuwanie danych z pamięci
Clear data
DźwiękZaznacz
Dzwięk wyłaczony
Sound off
Niska głośność
Low volume
Średnia głośność
Middle volume
Wysoka głośność
High volume
Typy odczytywanych kodówZaznacz
Włącz kodowanie pełne ASCII
Enable Code39 full ASCII
Wyłącz kodowanie pełne ASCII
Disable Code39 full ASCII
Włącz UPC do EAN-13
Enable UPC to EAN-13
Wyłącz UPC do UPC-A
Disable UPC to UPC-A
Włącz ISBN
Enable ISBN
Wyłącz ISBN
Disable ISBN
Włącz Code32
Enable Code32
Wyłącz Code32
Disable Code32
Włącz MSI
Enable MSI
Wyłącz MSI
Disable MSI
PrefixZaznacz
Pokaż identyfikator kodu w przedrostku
Show Code ID in preffix
Ukryj identyfikator kodu w przedrostku
Hide Code ID in preffix
SuffixZaznacz
Ustaw suffix Enter
Add Enter Suffix
Ustaw suffix tabulacji
Add Tab Suffix
Wyłącz przyrostek
Disable suffix