HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Przywracanie ustawień fabrycznych (1)
Factory reset
Wybór interfejsu (2)
Interface selection
Konfiguracja interfejsu RS232 (9)
RS232 interface configuration
Tryby skanowania (2)
Scanning modes
Dźwięk (6)
Sound
Prefix (6)
Prefix
Suffix (8)
Suffix
Przywracanie ustawień fabrycznychZaznacz
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Factory reset
Wybór interfejsuZaznacz
Klawiatura USB HID
USB HID Keyboard
RS-232
RS-232
Konfiguracja interfejsu RS232Zaznacz
Szybkość transmisji 9600 bitów
Baud rate 9600 bits
Szybkość transmisji 14400 bitów
Baud rate 14400 bits
Szybkość transmisji 19200 bitów
Baud rate 19200 bits
Szybkość transmisji wynosi 57600 bitów
Baud rate 57600 bits
Szybkość transmisji 115200 bitów
Baud rate 115200 bits
Dane 8 bitów
Data 8 bits
Dane 7 bitów
Data 7 bits
1 Bit stopu
1 Stop bit
2 Bity stopu
2 Stop bit
Tryby skanowaniaZaznacz
Tryb ciągły
Continuous mode
Tryb przycisku
Button mode
DźwiękZaznacz
Niski tony
Low tone
Wysoki tony
High tone
Wycisz głośność
Mute volume
Średnia objętość
Middle volume
Wysoka głośność
High volume
Mała głośność
Low volume
PrefixZaznacz
Wyłącz przedrostek
Disable prefix
Ustaw prefix $ do Przedrostku
Add $ Prefix
Ustaw prefix @ do Przedrostku
Add @ Prefix
Ustaw prefix ~ do Przedrostku
Add ~ Prefix
Ustaw prefix | do Przedrostku
Add | Prefix
Ustaw prefix # do Przedrostku
Add # Prefix
SuffixZaznacz
Ustaw suffix Enter
Add Enter Suffix
Ustaw suffix dwukrotnie Enter
Add double Enter Suffix
Ustaw suffix Tabulator
Add Tab Suffix
Wyłącz przyrostek
Disable suffix
Ustaw suffix ;
Add ; Suffix
Ustaw suffix @
Add @ Suffix
Ustaw suffix |
Add | Suffix
Ustaw suffix #
Add # Suffix