HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Przywracanie ustawień fabrycznych (2)
Factory reset
Parowanie z odbiornikiem (1)
Pairing with receiver
Wybór interfejsu (4)
Interface selection
Tryby skanowania (6)
Scanning modes
Tryby pracy czytnika (8)
Working mode setting
Dźwięk (4)
Sound
Zmiana czasu przejścia w tryb uśpienia (6)
Configuration of the shutdown
Typy odczytywanych kodów (30)
Types of read codes
Prefix (3)
Prefix
Suffix (5)
Suffix
Przywracanie ustawień fabrycznychZaznacz
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Factory reset
Stan baterii
Battery status
Parowanie z odbiornikiemZaznacz
Parowanie z odbiornikiem
Pairing with receiver
Wybór interfejsuZaznacz
Tryb przewodowy
Wired mode
Tryb bezprzewodowy
Wireless mode
Interfejs USB wirtualny COM
Interface USB Virtual COM
Interfejs USB
Interface USB
Tryby skanowaniaZaznacz
Odczyt tego samego kodu po 0 sekundach
Reading the same code after 0 sec
Odczyt tego samego kodu po 1 sek
Reading the same code after 1 sec
Odczyt tego samego kodu po 2 sekundach
Reading the same code after 2 sec
Brak odczytu tego samego kodu
No reading of the same code
Tryb ciągły
Continuous mode
Tryb ręczny
Manual mode
Tryby pracy czytnikaZaznacz
Tryb rzeczywisty
Real mode
Tryb magazynowania
Storage mode
Przesyłanie danych
Data upload
Ilość danych w pamięci
Total data
Usuwanie danych
Clear data
Mała szybkość transferu z pamięci
Slow transfer speed from memory
Średnia szybkość transferu z pamięci
Medium transfer speed from memory
Duża szybkość transferu z pamięci
Fast transfer speed from memory
DźwiękZaznacz
Dzwięk wyłączony
Mute volume
Niska głośność
Low volume
Średnia głośność
Medium volume
Wysoka głośność
High volume
Zmiana czasu przejścia w tryb uśpieniaZaznacz
Czas uśpienia po 10 sekundach
Sleep time after 10 sec
Czas uśpienia po 20 sekundach
Sleep time after 20 sec
Czas snu po 5 minutach
Sleep time after 5 min
Czas uśpienia po 30 minutach
Sleep time after 30 min
Wyłączenie po 10 sekundach
Shutdown after 10 sec
Wyłączenie po 15 min
Shutdown after 15 min
Typy odczytywanych kodówZaznacz
Włącz Code11
Enable Code11
Wyłącz Code11
Disable Code11
Włącz Code128
Enable Code128
Wyłącz Code128
Disable Code128
Włącz Code39
Enable Code39
Wyłącz Code39
Disable Code39
Włącz Code39 pełne ASCII
Enable Code39 full ASCII
Wyłącz Code39 pełne ASCII
Disable Code39 full ASCII
Włącz Code93
Enable Code93
Wyłącz Code93
Disable Code93
Włącz Codabar
Enable Codabar
Wyłącz Codabar
Disable Codabar
Włącz Interleaved 2of5
Enable Interleaved 2of5
Wyłącz Interleaved 2of5
Disable Interleaved 2of5
Włącz Industrial 2of5
Enable Industrial 2of5
Wyłącz Industrial 2of5
Disable Industrial 2of5
Włącz UPC-A
Enable UPC-A
Wyłącz UPC-A
Disable UPC-A
Włącz UPC-E
Enable UPC-E
Wyłącz UPC-E
Disable UPC-E
Włącz EAN-13
Enable EAN-13
Wyłącz EAN-13
Disable EAN-13
Włącz EAN-8
Enable EAN-8
Wyłącz EAN-8
Disable EAN-8
Włącz UPC-E do UPC-A
Enable UPC-E to UPC-A
Wyłącz UPC-E do UPC-A
Disable UPC-E to UPC-A
Włącz UPC-A do EAN-13
Enable UPC-A to EAN-13
Wyłącz UPC-A na EAN-13
Disable UPC-A to EAN-13
Włącz EAN-13 do ISBN
Enable EAN-13 to ISBN
Wyłącz EAN-13 do ISBN
Disable EAN-13 to ISBN
PrefixZaznacz
Ustaw suffix STX
Add STX Prefix
Pokaż identyfikator kodu
Show code id prefix
Ukryj identyfikator kodu
Hide code id prefix
SuffixZaznacz
Ustaw suffix CR
Add CR Suffix
Ustaw suffix LF
Add LF Suffix
Ustaw suffix CR + LF
Add CR+LF Suffix
Wyłącz suffix
Disable Suffix
Ustaw suffix ETX
Add ETX Suffix