HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Przywracanie ustawień fabrycznych (1)
Factory reset
Tryby pracy czytnika (5)
Working mode setting
Zmiana czasu przejścia w tryb uśpienia (9)
Configuration of the shutdown
Prefix (98)
Prefix
Suffix (99)
Suffix
Przywracanie ustawień fabrycznychZaznacz
Przywrócenie ustawień fabrycznych
Factory reset
Tryby pracy czytnikaZaznacz
Tryb rzeczywisty
Real mode
Tryb magazynowania
Storage mode
Przesyłanie danych z pamięci
Data upload from memory
Ilość danych w pamięci
Total data
Usuwanie danych z pamięci
Clear data
Zmiana czasu przejścia w tryb uśpieniaZaznacz
Czas uśpienia po 20 sekundach
Sleep time after 20 sec
Czas uśpienia po 30 sekundach
Sleep time after 30 sec
Czas uśpienia po 60 sekundach
Sleep time after 60 sec
Czas uśpienia po 2 min
Sleep time after 2 min
Czas uśpienia po 5 minutach
Sleep time after 5 min
Czas uśpienia po 10 minutach
Sleep time after 10 min
Czas uśpienia po 20 minutach
Sleep time after 20 min
Czas uśpienia po 8 godzinach
Sleep time after 8 hour
Brak uśpienia
No sleep
PrefixZaznacz
Pokaż ID jako prefix
Show ID as prefix
Ukryj Pokaż ID jako prefix
Hide ID as prefix
Ukryj prefix
Hide Prefix
Pokaż prefix
Show Prefix
Ustaw prefix !
Add ! Prefix
Ustaw prefix "
Add " Prefix
Ustaw prefix #
Add # Prefix
Ustaw prefix $
Add $ Prefix
Ustaw prefix %
Add % Prefix
Ustaw prefix &
Add & Prefix
Ustaw prefix '
Add ' Prefix
Ustaw prefix (
Add ( Prefix
Ustaw prefix )
Add ) Prefix
Ustaw prefix *
Add * Prefix
Ustaw prefix +
Add + Prefix
Ustaw prefix ,
Add , Prefix
Ustaw prefix -
Add - Prefix
Ustaw prefix .
Add . Prefix
Ustaw prefix /
Add / Prefix
Ustaw prefix 0
Add 0 Prefix
Ustaw prefix 1
Add 1 Prefix
Ustaw prefix 2
Add 2 Prefix
Ustaw prefix 3
Add 3 Prefix
Ustaw prefix 4
Add 4 Prefix
Ustaw prefix 5
Add 5 Prefix
Ustaw prefix 6
Add 6 Prefix
Ustaw prefix 7
Add 7 Prefix
Ustaw prefix 8
Add 8 Prefix
Ustaw prefix 9
Add 9 Prefix
Ustaw prefix :
Add : Prefix
Ustaw prefix ;
Add ; Prefix
Ustaw prefix <
Add < Prefix
Ustaw prefix =
Add = Prefix
Ustaw prefix >
Add > Prefix
Ustaw prefix ?
Add ? Prefix
Ustaw prefix @
Add @ Prefix
Ustaw prefix A
Add A Prefix
Ustaw prefix B
Add B Prefix
Ustaw prefix C
Add C Prefix
Ustaw prefix D
Add D Prefix
Ustaw prefix E
Add E Prefix
Ustaw prefix F
Add F Prefix
Ustaw prefix G
Add G Prefix
Ustaw prefix H
Add H Prefix
Ustaw prefix I
Add I Prefix
Ustaw prefix J
Add J Prefix
Ustaw prefix K
Add K Prefix
Ustaw prefix L
Add L Prefix
Ustaw prefix M
Add M Prefix
Ustaw prefix N
Add N Prefix
Ustaw prefix O
Add O Prefix
Ustaw prefix P
Add P Prefix
Ustaw prefix Q
Add Q Prefix
Ustaw prefix R
Add R Prefix
Ustaw prefix S
Add S Prefix
Ustaw prefix T
Add T Prefix
Ustaw prefix U
Add U Prefix
Ustaw prefix V
Add V Prefix
Ustaw prefix W
Add W Prefix
Ustaw prefix X
Add X Prefix
Ustaw prefix Y
Add Y Prefix
Ustaw prefix Z
Add Z Prefix
Ustaw prefix [
Add [ Prefix
Ustaw prefix \
Add \ Prefix
Ustaw prefix ]
Add ] Prefix
Ustaw prefix ^
Add ^ Prefix
Ustaw prefix _
Add _ Prefix
Ustaw prefix `
Add ` Prefix
Ustaw prefix a
Add a Prefix
Ustaw prefix b
Add b Prefix
Ustaw prefix c
Add c Prefix
Ustaw prefix d
Add d Prefix
Ustaw prefix e
Add e Prefix
Ustaw prefix f
Add f Prefix
Ustaw prefix g
Add g Prefix
Ustaw prefix h
Add h Prefix
Ustaw prefix i
Add i Prefix
Ustaw prefix j
Add j Prefix
Ustaw prefix k
Add k Prefix
Ustaw prefix l
Add l Prefix
Ustaw prefix m
Add m Prefix
Ustaw prefix n
Add n Prefix
Ustaw prefix o
Add o Prefix
Ustaw prefix p
Add p Prefix
Ustaw prefix q
Add q Prefix
Ustaw prefix r
Add r Prefix
Ustaw prefix s
Add s Prefix
Ustaw prefix t
Add t Prefix
Ustaw prefix u
Add u Prefix
Ustaw prefix v
Add v Prefix
Ustaw prefix w
Add w Prefix
Ustaw prefix x
Add x Prefix
Ustaw prefix y
Add y Prefix
Ustaw prefix z
Add z Prefix
Ustaw prefix {
Add { Prefix
Ustaw prefix |
Add | Prefix
Ustaw prefix }
Add } Prefix
Ustaw prefix ~
Add ~ Prefix
SuffixZaznacz
Ustaw Enter jako suffiks
Add Enter as suffix
Usuń Enter
Delete Enter as suffix
Ukryj suffix
Hide Surffix
Pokaż suffix
Show Suffix
Ustaw TAB jako suffix
Add TAB Suffix
Ustaw suffix !
Add ! Suffix
Ustaw suffix "
Add " Suffix
Ustaw suffix #
Add # Suffix
Ustaw suffix $
Add $ Suffix
Ustaw suffix %
Add % Suffix
Ustaw suffix &
Add & Suffix
Ustaw suffix '
Add ' Suffix
Ustaw suffix (
Add ( Suffix
Ustaw suffix )
Add ) Suffix
Ustaw suffix *
Add * Suffix
Ustaw suffix +
Add + Suffix
Ustaw suffix ,
Add , Suffix
Ustaw suffix -
Add - Suffix
Ustaw suffix .
Add . Suffix
Ustaw suffix /
Add / Suffix
Ustaw suffix 0
Add 0 Suffix
Ustaw suffix 1
Add 1 Suffix
Ustaw suffix 2
Add 2 Suffix
Ustaw suffix 3
Add 3 Suffix
Ustaw suffix 4
Add 4 Suffix
Ustaw suffix 5
Add 5 Suffix
Ustaw suffix 6
Add 6 Suffix
Ustaw suffix 7
Add 7 Suffix
Ustaw suffix 8
Add 8 Suffix
Ustaw suffix 9
Add 9 Suffix
Ustaw suffix :
Add : Suffix
Ustaw suffix ;
Add ; Suffix
Ustaw suffix <
Add < Suffix
Ustaw suffix =
Add = Suffix
Ustaw suffix >
Add > Suffix
Ustaw suffix ?
Add ? Suffix
Ustaw suffix @
Add @ Suffix
Ustaw suffix A
Add A Suffix
Ustaw suffix B
Add B Suffix
Ustaw suffix C
Add C Suffix
Ustaw suffix D
Add D Suffix
Ustaw suffix E
Add E Suffix
Ustaw suffix F
Add F Suffix
Ustaw suffix G
Add G Suffix
Ustaw suffix H
Add H Suffix
Ustaw suffix I
Add I Suffix
Ustaw suffix J
Add J Suffix
Ustaw suffix K
Add K Suffix
Ustaw suffix L
Add L Suffix
Ustaw suffix M
Add M Suffix
Ustaw suffix N
Add N Suffix
Ustaw suffix O
Add O Suffix
Ustaw suffix P
Add P Suffix
Ustaw suffix Q
Add Q Suffix
Ustaw suffix R
Add R Suffix
Ustaw suffix S
Add S Suffix
Ustaw suffix T
Add T Suffix
Ustaw suffix U
Add U Suffix
Ustaw suffix V
Add V Suffix
Ustaw suffix W
Add W Suffix
Ustaw suffix X
Add X Suffix
Ustaw suffix Y
Add Y Suffix
Ustaw suffix Z
Add Z Suffix
Ustaw suffix [
Add [ Suffix
Ustaw suffix \
Add \ Suffix
Ustaw suffix ]
Add ] Suffix
Ustaw suffix ^
Add ^ Suffix
Ustaw suffix _
Add _ Suffix
Ustaw suffix `
Add ` Suffix
Ustaw suffix a
Add a Suffix
Ustaw suffix b
Add b Suffix
Ustaw suffix c
Add c Suffix
Ustaw suffix d
Add d Suffix
Ustaw suffix e
Add e Suffix
Ustaw suffix f
Add f Suffix
Ustaw suffix g
Add g Suffix
Ustaw suffix h
Add h Suffix
Ustaw suffix i
Add i Suffix
Ustaw suffix j
Add j Suffix
Ustaw suffix k
Add k Suffix
Ustaw suffix l
Add l Suffix
Ustaw suffix m
Add m Suffix
Ustaw suffix n
Add n Suffix
Ustaw suffix o
Add o Suffix
Ustaw suffix p
Add p Suffix
Ustaw suffix q
Add q Suffix
Ustaw suffix r
Add r Suffix
Ustaw suffix s
Add s Suffix
Ustaw suffix t
Add t Suffix
Ustaw suffix u
Add u Suffix
Ustaw suffix v
Add v Suffix
Ustaw suffix w
Add w Suffix
Ustaw suffix x
Add x Suffix
Ustaw suffix y
Add y Suffix
Ustaw suffix z
Add z Suffix
Ustaw suffix {
Add { Suffix
Ustaw suffix |
Add | Suffix
Ustaw suffix }
Add } Suffix
Ustaw suffix ~
Add ~ Suffix